Uutinen 8.9.2010

EU on hyväksymässä uusia geenimuunneltuja kasveja

ViljelijäEU:n on ollut vaikeaa löytää yhteinen kanta geenimuunneltujen kasvien viljelyyn. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan maatalous- ja kalastusneuvosto on päättänyt hyväksyä uusia geenimuunneltuja ruokakasveja viljeltäväksi unionin alueella. Kasveja viljeltäisiin sekä karjatalouteen että kuluttajille. Kuluttajakomissaari John Dalli ehdottaa, että jäsenmaat voisivat itse päättää sallivatko geenimuunneltujen kasvien viljelyn. Kysymys viljelyoikeudesta on tulenarka ja neuvoston alustavaa päätöstä on kritisoitu.

Komissio on muotoillut lainsäädäntöehdotuksensa maatalousministerien päätöksen pohjalta. Euroopan unionin maatalousneuvosto on hyväksynyt kasvien viljelyn, sillä ei ole osoitettu, että geenimanipuloidut tuotteet olisivat terveydelle tai ympäristölle haitallisia. Euroopan unionin on ollut vaikeaa löytää yhteinen kanta geenimuunneltujen kasvien viljelyyn, vaikka asia onkin ollut pöydällä jo vuosia.

Nykyään EU:ssa on sallittu muutama geenimuunneltu lajike. Viljelyyn on hyväksytty esimerkiksi muuntogeeninen maissi ja teollisuusperuna Amflora. Suomessa tärkkelyspitoisesta Amfora-perunasta kehitetään liimaa paperiteollisuuden tarpeisiin ja sitä käytetään rehuna. Muunneltua maissia ei viljellä Suomessa, mutta esimerkiksi Ranskassa lajike on otettu käyttöön.

Geenimuuntelu on ollut vuosia poliittinen kiistakapula länsimaissa, sillä siementen tuottajat ovat menestyviä yrityksiä, joilla on paljon taloudellista ja poliittista valtaa. Poliitikot ovat puolestaan kiinnostuneita sijoittamaan kasveihin, sillä geenimuunnellut tuotteet ovat usein runsassatoisia ja näin ollen auttavat maataloutta maailmanmarkkinoiden hintakilpailussa.

Geenimuuntelu herättää pelkoa

Kannattajien mukaan uudet lajikkeet voisivat tuoda helpotusta kehitysmaiden nälänhätään ja tehdä maanviljelyn kannattavammaksi. Vastustajat huomauttavat, että geenimuunneltuja kasveja ei ole tutkittu tarpeeksi ja että tuulten kuljettamat siemenet voivat levitä peltoihin, joihin ei haluta muunneltuja siemeniä. Varsinkin luomuviljelijät ovat huolissaan viljelyksiensä puhtaudesta.   

Erityisen tyrmistyneitä päätöksestä ovat olleet Euroopan parlamentin vihreät sekä Itävalta ja Ranska. Itävalta aikoo kieltää geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn.

Komissio vastaa epäilyihin

Ranskalaisen tutkimusinstituutin (INRA-ESR) mukaan suurin osa EU:n kansalaisista on joko geenimanipuloituja tuotteita vastaan tai suhtautuu niihin varauksella. Pääsyy tähän on terveysriskien kartoittamattomuus. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puolestaan tukee tuotteita huomauttaen, että geenimuunneltujen siemenien kieltäminen heikentäisi huomattavasti eurooppalaisten viljelijöiden asemaa maailmanmarkkinoilla. Hänen mukaansa kielto myös heikentäisi EU:n mahdollisuuksia onnistua tavoitteessaan tehdä unionista maailman kilpailukykyisin ja teknologisesti modernein alue.

Komissio kokoaa tällä hetkellä listaa kriteereistä, joihin jäsenmaat voisivat vedota halutessaan kieltää geenimanipuloitujen kasvien viljelyn. Näitä kriteereitä olisivat esimerkiksi biodiversiteetin mahdollinen kärsiminen ja kulttuurilliset arvot. Pelkona kuitenkin on, että yhtiöt saattavat haastaa jäsenmaita oikeuteen, sillä yhtiöt ovat haastaneet maailmalla myös viljelijöitä oikeuteen esimerkiksi tuulen mukana tulleiden siementen viljelystä.

Lisätietoa:
Community register of genetically modified food and feed.
FAQ on GMO, European Commission