Uutinen 16.9.2010

Ahvenanmaan asema on vakaa

Ahvenanmaan asema on vakaaMinisteri Stubb ja opiskelijat keskustelivat Ahvenanmaan asemasta ja ympäristö- ja energiapolitiikasta. Kuva: Eurooppatiedotus

Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista Euroopan uusien haasteiden varjossa keskusteltiin ulkoministeriön ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen järjestämässä seminaarissa 7. syyskuuta.

Seminaarin pääpuhuja, ulkoministeri Alexander Stubb puhui Euroopan uusista haasteista Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen puhui Euroopan puolustusyhteistyön ja Atlantin ylittävän yhteistyön tulevista suuntaviivoista ja haasteista. Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista suhteessa eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön kertoi Uudenmaan prikaatin prikaatinkomentaja Anders Gardberg.

Puheenvuoroja kommentoi paneeli, johon kuuluivat maapäiväjohtaja Susanne Eriksson, Ahvenanmaan kansanedustaja Elisabeth Nauclér sekä Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja Sia Spilipoulpou Åkermark.

Ministeri Stubb nosti esitelmässään esille ennen kaikkea kolme näkökantaa. Ensinnäkin EU ja Suomi jäsenmaana vaikuttavat maailmassa, josta on tullut yhä moninapaisempi. EU:n ulkopolitiikka tarvitsee voimakkaampaa yhtenäisyyttä ja uusia molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvia toimitapoja. Toiseksi Lissabonin sopimus tuo EU:n kehitykseen uutta dynamiikkaa ja tehostaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kolmas näkökohta oli, että Lissabonin sopimus ei vaikuta Ahvenanmaan demilitarisoituun ja neutralisoituun asemaan.

Teija Tiilikainen painotti, että Ahvenanmaan demilitarisointia suojaavat kansainväliset sopimukset ja että hän ei näe mitään uhkakuvaa, joka voisi vaarantaa Ahvenanmaan aseman. Prikaatinkomentaja Anders Gardberg taas kertoi pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä EU:ssa sekä Uudenmaan prikaatin ja Ruotsin Amfibiorykmentin yhteistyöstä. Hän mainitsi myös, että liikkuva puolustus lisää myös Ahvenanmaan turvallisuutta. Kommentoidessaan puhujien esitelmiä kansanedustaja Elisabeth Nauclér nosti esille muun muassa ulkoasiainministeriön tärkeän roolin Ahvenanmaan demilitarisoinnissa ja neutralisoinnissa.

Seminaarin lisäksi Stubb myös ehti tavata ahvenanmaalaisia lukiolaisia, jotka pääsivät esittämään kysymyksiään. Ministeri ja opiskelijat keskustelivat Ahvenanmaan asemasta ja ympäristö- ja energiapolitiikasta. Lukiolaisia kiinnosti myös, millaista on toimia Suomen ulkoministerinä.