Uutinen 17.9.2010

Barroso peräänkuulutti finanssikriisin jälkihoitoa

Barroso peräänkuulutti finanssikriisin jälkihoitoaBarroso vaati talouskasvun jouduttamista. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso painotti erityisesti finanssikriisin jälkihoitoa ja talouskasvun tarpeellisuutta ensimmäisessä unionin tilaa koskevassa puheessaan.

Barroso käsitteli puheessaan myös EU:n yhtenäisyyden tarpeellisuutta ja EU:n yhteisiä arvoja. Barroso pitää toisella toimikaudellaan joka vuosi unionin tilaa koskevan puheen, jossa hän arvioi EU:n tämän hetkistä tilaa ja tulevan vuoden haasteita.

Barroso korosti puheessaan, että vaikka talous- ja finanssikriisissä pahin on ohi, niin paljon on vielä tehtävää, jotta EU pääsee takaisin jaloilleen. Uusien talouskriisien välttämiseksi tulevana vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön tehokas talouden valvontajärjestelmä ja pankeille uusia maksuja, joilla katettaisiin mahdollisten tulevien finanssikriisien hoito.

Tavoitteena talouskasvu

Barroso vaati, että talouden kasvuun tähtääviä toimia on kiirehdittävä. EU:n on keskityttävä uusien työpaikkojen luontiin. Euroopan työttömyysluvut ovat yhä edelleen korkeita, vaikka työttömyyden kasvu on pysähtynyt. Myös yritysten kilpailukykyä on lisättävä. Avainasemassa tässä ovat innovatiivisuuden lisääminen ja pk-yritysten tukeminen. Barroso mainitsi myös sisämarkkinoiden syventämisen tärkeyden. Tällä hetkellä vain alle kymmenen prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä käy rajat ylittävää kauppaa EU:n alueella.

Myös talousarviota laadittaessa tulisi ottaa huomioon, miten rahalle saadaan eniten vastinetta. Keskeiseksi aiheeksi talousarvion laadinnassa Barroso nostikin rahan käyttämisen kohteisiin, jotka lisäävät talouskasvua. Uusia investointien rahoitusmuotoja tulisi myös kartoittaa.

Yhtenäisyydestä lisää voimaa

EU:n täytyy toimia yhtenäisenä, ei yksittäisinä maina, oli yksi Barroson keskeisistä viesteistä. Vain siten EU pystyy ratkaisemaan taloudelliset vaikeudet ja kasvattamaan painoarvoaan kansainvälisessä yhteisössä.

Toimiminen maailmanlaajuisesti tuo EU:lle myös vastuuta. EU:n tulee osallistua kriisien ratkaisuun ja sen täytyy huolehtia, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.  Barroso muistutti, että myös Euroopassa on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja lakia. EU on vapauden, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden alue.

Lisätietoja:

Barroson puhe Unionin tila 2010
Euroopan parlamentin täysistuntovideo Barroson puheesta Unionin tila 2010