Uutinen 23.9.2010

Romanien karkotukset Eurooppa-neuvoston pääasia

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van RompuyRanskan presidentti Nicolas Sarkozyn (vas.) ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn näkemykset romanien karkotuksista erosivat toisistaan. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Syyskuun ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa varsinainen asialista jäi sivurooliin, kun Ranskan toimeenpanemat romanien karkotukset nousivat kokouksen puheenaiheeksi. Kokouksessa päästiin kuitenkin yksimielisyyteen Pakistanin avustamisesta ja vapaakauppasopimuksesta Etelä-Korean kanssa.

Romanien karkotukset jakoivat näkemyksiä

Huippukokouksen kuumimmaksi aiheeksi nousivat Ranskan romanikarkotukset. EU-maiden päämiehet keskustelivat epävirallisesti suljettujen ovien takana, mitä asian suhteen tulisi tehdä. Ranskan ja EU:n näkökannat karkotusten laillisuudesta erosivat toisistaan.

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy perusteli romanien karkotuksia ja laittomien romanileirien purkamista järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidolla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy puolestaan totesi, että jäsenmailla on sekä oikeus että velvollisuus noudattaa omia lakejaan, mutta myös komissiolla on oikeus ja velvollisuus valvoa direktiivien toteutumista. Komission tehtävänä on muun muassa valvoa, että ketään ei syrjitä ja että liikkumisvapaus toteutuu. EU:n kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti toisissa jäsenvaltioissa.

Myös Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso korosti, että komission tehtävänä on valvoa perussopimusten toteutumista ja EU:n perusperiaatteiden mukaisesti minkäänlaista syrjintää ei voida hyväksyä.

Asialista sai vähän huomiota

Kokouksen varsinaisella asialistalla oli yhteistyö strategisten kumppaneiden, muun muassa Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa sekä uusia talouden ohjausvälineitä pohtivan työryhmän (Task Force) työ. Molempien aiheiden käsittely jäi kokouksessa varsin pintapuoliseksi.

Käsiteltäessä suhteita strategisiin kumppaneihin esille nousi EU:n ja jäsenmaiden näkemysten koordinoinnin lisääminen, jotta yhteinen linja voitaisiin muodostaa. EU pyrkii näin lisäämään painoarvoaan maailmanpolitiikassa. Talousasioiden käsittely jäi tätäkin vähäisemmäksi. Talouskriisien torjumista varten suunniteltujen uusien talouden ohjausvälineiden tarkempi käsittely siirtyi lokakuun huippukokoukseen, jolloin työryhmän loppuraportin on määrä olla valmis.

Kokouksessa saatiin kuitenkin tehtyä joitain konkreettisia päätöksiä. Kokouksessa hyväksyttiin EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus. Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.7.2011, mutta sopimus pitää vahvistaa vielä Euroopan parlamentissa ja jäsenmaissa. Kokouksen osallistujat sopivat myös tulvien koetteleman Pakistanin avustamisesta. Pakistania avustetaan sekä rahallisesti että tullimaksuja pienentämällä.

Lisätietoja:

Eurooppa-neuvoston päätelmät