Uutinen 12.10.2010

Ulkosuhteet ja talous puhuttavat EU:ssa

Ulkoministeri Alexander StubbEU:n ulkopolitiikka on luomassa nahkaansa, kertoi ulkoministeri Alexander Stubb. Kuva: Raino Heinonen/UM

EU:ssa käsitellään tänä syksynä ja tulevana talvena montaa polttavaa aihetta, joita kannattaa seurata. Ulkoministeri Alexander Stubb ja Suomen EU-edustuston päällikkö, pysyvä edustaja Jan Store nostavat esille EU:n ajankohtaisista aiheista erityisesti ulkosuhteet ja talouden.

Stubb ja Store puhuivat EU:n tulevaisuuden suunnasta Eurooppatiedotuksen Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia -kolumnikirjan julkistamistilaisuudessa. Aihe kytkeytyi myös julkistettuun teokseen, sillä kirjan kolumneissa Suomen EU-edustuston työntekijät valottavat muun muassa EU:n kuumia puheenaiheita.

EU:n ulkosuhteita kehitetään

Lissabonin sopimus uudisti EU:n ulkosuhteiden hoitamisen ja ajankohtainen kysymys onkin, millaiseksi EU:n ulkopolitiikka muodostuu. ”EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka luo yhä nahkaansa”, Stubb totesi.

Lissabonin sopimus luo kehykset EU:n ulkopolitiikalle, muun muassa EU:n ulkosuhdehallintoa EU-edustustoineen ollaan parhaillaan luomassa. EU:lle avautuu tilaisuus rakentaa uskottavaa ulkopolitiikkaa. Tähän mennessä EU:n ulkopolitiikkaa on maailmalla pidetty usein taipuvaisena moralisointiin.

Store suhtautui valoisasti EU:n ulkosuhteiden tulevaisuuteen. Jos vain poliittista tahoa löytyy, niin EU:n ulkosuhteiden avulla voidaan saada aikaiseksi paljonkin. Store kuitenkin muistutti, että ulkosuhteiden kehittäminen tapahtuu pikkuhiljaa.

Talouskriisistä ollaan selviämässä

Talouden epävakaasta tilanteesta on puhuttu EU:ssa jo pitkään talouskriisin vuoksi. Talouskriisi ei kuitenkaan täysin poistu ajankohtaisten asioiden listalta, sillä siitä selviäminen on yhä osittain kesken.

Kriisit ovat kuitenkin luonnollinen osa EU:ta. Stubb jopa nimesi EU:n ”kriisien unioniksi”. EU:n syntyhistoria on sidoksissa Saksan ja Ranskan väliseen kriisiin ja maailmansodan jälkimaininkeihin. EU on myös kehittynyt erilaisten kriisien seurauksena, kun ongelmakohdissa on tehty parannusta. Yhä osittain vellova talouskriisi voidaan siis nähdä mahdollisuutena.

Talouskriisi on tuonut esille euroon liittyvät ongelmat ja kriisin myötä talouskuria ollaan tiukentamassa. ”Euron kriisi ei ole välttämättä ollenkaan huono asia”, Stubb totesikin. Lisäksi taloutensa hyvin hoitaneet euromaat ovat saaneet talouskriisistä hyötyä muiden euromaiden kustannuksella. Muiden euromaiden kompuroidessa markkinat ovat luottaneet vahvoihin euromaihin, kuten Suomeen ja Saksaan.

Talouskriisi on myös tuonut esille EU:n nopean toimintakyvyn tarvittaessa. EU on elvyttänyt taloutta koordinoidusti ja nopeasti. ”Talouskriisin taltuttamisessa EU:lla on ollut erittäin keskeinen rooli”, Stubb arvioi.

Uusiakin tuulia talouskeskusteluun on luvassa, kun neuvottelut EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020 alkavat piakkoin. Store ennusti, että erityisesti maatalouden ja aluepolitiikan saralla neuvotteluista on tulossa vaikeat.

EU:ssa tapahtuu myös muilla lohkoilla

EU:n ajankohtaisista asioista kiinnostuneille Stubb antoi myös vinkin seurata Islannin ja Turkin jäsenyysneuvotteluiden edistymistä sekä EU:n laajentumista Länsi-Balkanilla. Store puolestaan nosti esille ulkosuhteiden ja talouden lisäksi Eurooppa 2020 -strategian, jolla linjataan EU:n tulevan vuosikymmenen suunta.

Lisätietoja:

Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia – Suomen EU-edustuston kolumnit 2009–2010 (Eurooppatiedotus)