Uutinen 22.10.2010

EU:n ulkoasiainneuvosto keskustelee Lähi-idästä

Tiedote 313/2010
22.10.2010

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 25. lokakuuta Luxemburgissa. Yksi ajankohtaisista pääaiheista on Lähi-idän rauhanprosessi. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Ulkoministerit käyvät keskustelun Lähi-idän tilanteesta. Tarkoituksena on käydä keskustelu Israelin ja palestiinalaisten syyskuussa alkaneiden suorien neuvottelujen tilanteesta. Neuvotteluja on varjostanut Israelin osittaisen siirtokuntarakentamistauon päättyminen syyskuun lopussa ja se, että Israel ei ole jatkanut taukoa kansainvälisistä vetoomuksista huolimatta. Arabiliitto kokoontui lokakuun alussa palestiinalaisten pyynnöstä pohtimaan asiaa ja päätyi antamaan neuvotteluille kuukauden lisäaikaa. Ulkoministeri Stubbin on tarkoitus kertoa kollegoilleen Lähi-idän vierailunsa pohjalta tekemistään arvioista liittyen rauhanprosessiin ja tilanteeseen Gazassa, missä Stubb edellisviikolla vieraili.

Lounaskeskustelussa ovat esillä avainviestit EU-USA-huippukokoukseen ja EU-Ukraina-huippukokoukseen. EU:n ja Yhdysvaltojen intensiivistä yhteistyötä tarvitaan Suomen näkemyksen mukaan kaikissa strategisesti tärkeissä kysymyksissä, kuten globaali turvallisuus, talouskehitys, ilmastoneuvottelut ja kehityspolitiikka. Ukrainan osalta Suomi painottaa vapaata liikkuvuutta ja taloutta. Suomen tavoitteena on, että Ukrainan viisumivapauteen tähtäävä toimintasuunnitelma hyväksytään vuoden 2010 huippukokouksessa ja että assosiaatiosopimus allekirjoitetaan vuoden 2011 huippukokouksessa. Keskustelussa on myös EU:n edustautuminen Välimeren unionissa, jonka huippukokous on tarkoitus pitää marraskuussa.

Neuvosto arvioi lounaskeskustelussaan EU:n Kuuba-suhteita ja edellytyksiä niiden kehittämiseksi. Suomi pitää myönteisenä poliittisten vankien vapauttamista ja suunnitelmia taloudellisista uudistuksista. Kuubaa tulee rohkaista jatkamaan prosessia kaikkien mielipidevankien vapauttamiseksi.

Lounaalla ministerit keskustelevat myös ajankohtaisesta tilanteesta Georgiassa. Suomi katsoo, että Georgian EU-lähentymisessä assosiaatiosopimusneuvottelujen käynnistyminen sekä viisumihelpotus- ja takaisinottosopimusten voimaansaattaminen ovat tärkeitä askeleita. EU:n tukea tarvitaan Geneven keskusteluille. Rohkaiseva signaali oli Venäjän ilmoitus, että se vetäytyy kiistellystä tarkastuspisteestä Perevistä. EU:n tulee kannustaa Georgiaa ja Venäjää vuoropuheluun, sillä Georgian konfliktinratkaisussa voidaan edetä vain, jos kaikki asianosaiset sitoutuvat prosessiin.

Ministerit keskustelevat Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) kehittämisestä. Keskustelu on jatkoa neuvoston heinäkuussa hyväksymille päätelmille asiasta. Suomen kanta on, että naapuruuspolitiikkaa tulee vahvistaa ja että EU:n tulee tukea kumppanimaiden EU-lähentymistä niin assosiaatiosopimusten, liikkuvuuden kuin vapaakaupankin puitteissa. EU:n tulee Suomen näkemyksen mukaan välttää vastakkainasettelua itäisten ja eteläisten kumppanimaiden välillä korostaen, että molempia ulottuvuuksia tarvitaan.

Neuvostossa käydään lisäksi keskustelu turvallisuudesta ja kehityksestä Sahelin alueella sekä EU:n roolista alueen vakauttamisessa. Suomi kannattaa ehdotusta EU:n kokonaisvaltaisesta strategiasta, jossa yhdistyvät monipuolisesti diplomatia, rikostentorjunta, kriisinehkäisy ja kehitysyhteistyö. Suomi katsoo myös, että EU:n tulisi tukea Läntisen Afrikan yhteistyöjärjestön (ECOWAS) toimintaa alueella.

Esillä on käynnissä oleva työ EU:n aseman selkeyttämiseksi YK:ssa. Neuvosto hyväksynee myös päätelmät Bosnia-Hertsegovinasta, Valko-Venäjästä, Moldovasta, Uzbekistanista ja EU:n itäisestä kumppanuudesta.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Lasse Keisalo, ulkoministeriön EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046, ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, puh. 09 1605 5332 tai 040 511 3786