Uutinen 19.11.2010

Ulkoasianneuvosto keskustelee Sudanista, Lähi-idästä ja Burma/Myanmarista

Tiedote 338/2010
19.11.2010

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 22. marraskuuta Brysseliin. Pääaiheita ovat Sudanin, Lähi-idän ja Burma/Myanmarin ajankohtaiset haasteet. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Neuvosto keskustelee Sudanin tilanteesta ja EU:n toimista ennen tammikuussa pidettävää kansanäänestystä. Etelä-Sudan päättää äänestyksessä vuoden 2005 solmitun rauhansopimuksen mukaisesti itsemääräämisoikeudestaan eli siitä, säilyykö Sudan yhtenäisenä vai muodostuuko Etelä-Sudanista itsenäinen valtio. Suomi ja EU painottavat uskottavan ja rauhanomaisen kansanäänestyksen järjestämistä sekä rauhansopimuksen toimeenpanoa. EU on lähettänyt Sudaniin vaalitarkkailijoita, jotka seuraavat myös äänestäjien rekisteröintiä. Suomi on tukenut kehitysyhteistyövaroista Afrikan unionin ja Etelä-Afrikan entisen presidentin Thabo Mbekin johtamia välitystoimia rauhan edistämiseksi.

Ulkoministerit keskustelevat Lähi-idän rauhanprosessista sekä Libanonin, Iranin ja Irakin tilanteista. Suomi painottaa, että EU:n on seurattava tarkkaan Libanonin kiristyneen sisäisen tilanteen kehitystä ja pyrittävä takaamaan Libanonin erityistuomioistuimelle työrauha. Neuvosto antaa Libanonista päätelmät. Iranin ydinohjelmakiistassa Suomi jatkaa EU3+3-maaryhmän toiminnan tukemista ja kahden raiteen politiikkaa, eli neuvotteluratkaisun etsimistä ja pakotteilla painostamista. Irakista on tarkoitus antaa päätelmät. Suomi pitää tärkeänä edistystä Irakin hallituksenmuodostusprosessissa sekä huomion kiinnittämistä maan viimeaikaiseen, myös uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuneeseen väkivaltaan.

Neuvosto keskustelee edelleen EU:n jatkotoimista Myanmarissa, jossa järjestettiin tämän kuun alussa ensimmäiset vaalit yli kahteenkymmeneen vuoteen sekä vapautettiin oppositiojohtaja, rauhannobelisti Aung San Suu Kyi päiviä vaalien jälkeen. EU on jo tuominnut vaalit epädemokraattisina, joten nyt keskustelun keskipisteessä on maan lähipäivien ja -viikkojen kehityksen seuraaminen. Suomi kannattaa sellaista EU-politiikkaa, joka mahdollistaa keskusteluyhteyden kehittämisen poliittisten toimijoiden kanssa Myanmarissa. Samalla tulee myös jatkossa kiinnittää huomiota Myanmarin demokratiaprosessin puutteisiin.

Ulkoministerit kokoontuvat lounaalla valmistelemaan loppuvuoden huippukokouksia. Brysselissä pidettävältä EU-Venäjä-huippukokoukselta Suomi toivoo konkreettisia tuloksia erityisesti seuraavilla aihealueilla: yhteisymmärryksen aikaansaaminen Venäjän WTO-neuvotteluiden loppuunsaattamisesta, viisumivapauteen liittyvässä käytännön työssä eteneminen sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistäminen. Astanassa pidettävän Etyj-huippukokouksen valmisteluissa Suomi katsoo, että Etyjille tulee lähivuosina laatia konkreettinen työohjelma, joka tähtää uuden dynamiikan luomiseen. Tripolissa järjestettävän EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksen valmisteluissa painottuu unionin poliittisen roolin vahvistaminen Afrikan mantereella. Suomi korostaa kokouksessa tietoyhteiskuntateemaa sekä rauhaa ja turvallisuutta. Viimeisenä myös Brysselissä pidettävässä EU-Intia-huippukokouksessa painottuu vapaakauppasopimusneuvottelut sekä turvallisuus ja terrorismin vastainen yhteistyö.

Huippukokousten lisäksi neuvosto keskustelee EU:n strategisten kumppanuuksien kehittämisestä korkea edustaja Catherine Ashtonin johdolla. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n suhteita sen keskeisimpiin kumppaneihin kehitetään pitkäjännitteisesti. EU:n kolmasmaahuippukokouksista tulisi karsia rutiininomaisuus ja keskittyä tavoitteisiin.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Lasse Keisalo, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046, ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Mikko Hautala, puh. 09 1605 5005 tai 040 834 6758