Uutinen 26.11.2010

EU ja Yhdysvallat tiivistävät tietoverkkoyhteistyötään

EU ja Yhdysvallat tiivistävät tietoverkkoyhteistyötäänEuroopan unionin ja Yhdysvaltain päämiehet Herman Van Rompuy ja Barack Obama tapasivat viimein huippukokouksen merkeissä Lissabonissa marraskuussa 2010.
Kuva: Euroopan komissio

EU:n ja Yhdysvaltain johtohahmot olivat tavoitteissaan yksimielisiä kokouksessaan Lissabonissa 20. marraskuuta. Talouskasvusta ja työllisyydestä on huolehdittava, ilmastonmuutokseen ja kehityksen ongelmiin puututtava ja kansalaisten turvallisuus on varmistettava. Erimielisyyksiä ei käsitelty.

EU:n pysyvä puheenjohtaja Herman van Rompuy ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso tapasivat Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman Nato-huippukokouksen yhteydessä Lissabonissa. Tapaaminen oli Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäinen EU:n ja Yhdysvaltain johtajien virallinen kokoontuminen.

Yhdysvallat on EU:n tärkein kauppakumppani

Molemmilla alueilla päällimmäisiä tavoitteita ovat pidempään olleet talouskriisistä toipuminen ja talouskasvun voimistaminen, samoin kuin työllisyyden parantaminen. Kaupan ja investointien lisääminen on molemmille tärkeää. EU ja Yhdysvallat ovat toistensa tärkeimpiä kauppakumppaneita ja kattavat yhdessä maailman kauppavirroista noin puolet. EU:n vienti Yhdysvaltoihin on arvoltaan vuosittain noin 204,4 miljardia ja tuonti noin 159,8 miljardia euroa.

EU:n talouden ajankohtaisista ongelmista huolimatta Van Rompuy huomautti, että EU:n talouskasvu on viime aikoina ollut voimakkaampaa kuin muutama kuukausi sitten uskallettiin odottaa.

Turvallisuushaasteet muuttuvat

Van Rompuy muistutti puheessaan, että sekä EU että Yhdysvallat perustuvat ihmisten, tavaran ja tiedon vapaalle liikkuvuudelle. Uudenlaisia verkostoja koskevat uudenlaiset uhkat, joista Van Rompuy nosti esiin terrorismin, markkinoiden häiriöt ja virtuaalihyökkäykset, jotka kaikki voivat lamauttaa yhteiskunnan.

Tietoverkkojen turvaaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, sillä yli rajojen ulottuvien järjestelmien kautta yhteiskunnat ovat haavoittuvaisia hyökkäyksille. Järjestelmiin voidaan puuttua monimutkaisia reittejä pitkin eri maista ja rikollisia on vaikea jäljittää.

Turvallisuusyhteistyötä päätettiinkin tiivistää myös virtuaalisen turvallisuuden suhteen. EU ja Yhdysvallat perustavat tietoverkkoturvallisuuteen keskittyvän työryhmän, joka raportoi toimistaan vuoden kuluttua.

Perinteisemmässä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa esillä olivat kehitysmaat, Iran, Lähi-itä, Afganistan ja Sudan. Aktiivisesta EU-yhteistyöstä huolimatta Yhdysvaltain turvallisuuspoliittiset ja kriisinhallintasuhteet järjestyvät enimmäkseen Naton ja YK:n kautta.

Takana pitkät yhteistyösuhteet

EU ja Yhdysvallat solmivat diplomaattisuhteet jo vuonna 1953. Tavoitteena on järjestää vuodessa kaksi päämiesten huippukokousta. Myös ulkoministerit kokoontuvat säännöllisesti. Muuten suhteet kanavoituvat erilaisten yhteistyöväylien ja kahdenvälisten taloudellisen yhteistyön sopimusten kautta. Neuvotteluareenoita ovat G-maiden kokoukset, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, OECD sekä vapaamuotoiset keskustelut. Taloussuhteita on pyritty vahvistamaan myös vuonna 2007 perustetulla transatlanttisella talousneuvostolla.

Yhteistyötä on haluttu tiivistää puolin ja toisin. Muun muassa tiedon saamista sekä asiantuntijoiden videoneuvottelumahdollisuuksia kriisitilanteissa on ollut pyrkimys kehittää.

Lisätietoa:

EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous Eurooppa-neuvoston sivuilla
Van Rompuyn puhe huippukokouksessa (englanniksi)

Euroopan unionin ulkosuhteet: Yhdysvallat (englanniksi)