Uutinen 29.11.2010

EU:n kansalaisaloite pian käyttöön

EU:n kansalaisaloite tullee voimaan vuoden 2011 alkupuolella, jos lainsäädäntöprosessi etenee nopeasti.EU:n kansalaisaloite tullee voimaan vuoden 2011 alkupuolella, jos lainsäädäntöprosessi etenee nopeasti. Kuva: Euroopan komissio

EU:n kansalaisaloitteen käsittely etenee niin Brysselissä kuin Suomessakin. Tällä hetkellä kansalaisaloitetta työstetään Euroopan parlamentissa. Jo aiemmin neuvosto on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen komission tekemästä kansalaisaloite-ehdotuksesta. Suomessa puolestaan valmistellaan EU:n kansalaisaloitteen rinnalla suomalaista kansalaisaloitetta, joten kansalaisilla on pian mahdollisuus tehdä aloitteita sekä komissiolle että eduskunnalle.

Malttia kansalaisaloitteen tekemiseen kuitenkin vielä vaaditaan. Kansalaisaloitteen lainsäädäntöprosessi on kesken ja monet käytännön asioista voivat vielä muuttua. Voimaan EU:n kansalaisaloite astuu aikaisintaan vuoden 2011 alkupuolella.

Vain EU:lle kuuluvia asioita voidaan käsitellä

EU:n kansalaisaloite on yksi Lissabonin sopimuksen tuomista uudistuksista. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että vähintään miljoona EU-kansalaista, jotka tulevat merkittävästä määrästä jäsenmaita voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen asiasta, joka kuuluu komission aloitevallan ja EU:n toimivallan piiriin. Asian tulee olla myös EU:n arvojen mukainen.

Saatuaan kansalaisaloitteen komissio voi ottaa asian käsittelyyn ja tehdä siitä ehdotuksen neuvostolle ja parlamentille. Kansalaisaloite ei kuitenkaan sido komissiota ja sen ei ole pakko tehdä säädösehdotusta kansalaisaloitteen pohjalta.

Kansalaisaloite on valmisteluvaiheessa

EU:n kansalaisaloite ei ole vielä voimassa. Komissio on tehnyt kansalaisaloitteesta ehdotuksen, jossa on määritelty käytännön seikat, muun muassa kuinka monta allekirjoitusta yhdestä maasta pitää olla, allekirjoitusten keräämisaika ja keräämistapa. Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen yleisellä tasolla kesäkuussa. Tällä hetkellä kansalaisaloite on käsittelyssä parlamentin perussopimusasioiden valiokunnassa. Parlamentin täysistunnossa kansalaisaloitetta käsitellään joulukuun puolivälissä.

Suomessa EU:n kansalaisaloite on myös vasta käsittelyvaiheessa. Oikeusministeriö on perustanut lokakuun alussa työryhmän, joka valmistelee EU:n kansalaisaloitteeseen liittyviä kansallisia säännöksiä. Nämä säännökset liittyvät muun muassa allekirjoitusten keräämiseen ja jäsenmaassa kerättyjen allekirjoitusten todenperäisyyden vahvistamiseen. Työryhmä valmistelee samanaikaisesti myös Suomen kansallista kansalaisaloitetta, jolla voisi tehdä aloitteen eduskunnalle.

Malttia tarvitaan

EU:n kansalaisaloitteesta on virallisesti olemassa vasta komission ehdotus, joka voi vielä muuttua parlamentin ja neuvoston käsittelyissä. EU:n kansalaisaloitteen arvioidaan astuvan voimaan aikaisintaan vuoden 2011 alkupuolella, mutta on mahdollista, että voimaan astuminen myöhästyy tästä. EU:n kansalaisaloitteeseen liittyvä kansallinen lainsäädäntö on myös vasta valmistelussa.

Vielä ei siis kannata alkaa kerätä allekirjoituksia, koska lopullisia päätöksiä käytännön seikoista ei ole tehty ja kansalaisaloite ei ole vielä voimassa. Käytännön seikat voivat muuttua oleellisesti ehdotetusta. On kuitenkin mahdollista ideoida, suunnitella ja tehdä muuta pohjatyötä tulevaa kansalaisaloitetta varten, jotta on valmis toimimaan heti EU:n kansalaisaloitteen astuessa voimaan.

Lisätietoja:

Kansalaisten ääni kuuluviin EU:n uudella kansalaisaloitteella, Eurooppatiedotus
Kansalaisaloitetta koskevan lainsäädännön valmistelu, oikeusministeriö
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta, Euroopan parlamentti (englanniksi)

Facebook