Uutinen 29.11.2010

Euroopan nuoria kannustetaan ulkomaille

Euroopan nuorille tarjotaan mahdollisuus kansainvälistyä, jotta työllistyminen helpottuisi.Euroopan nuorille tarjotaan mahdollisuus kansainvälistyä, jotta työllistyminen helpottuisi. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio on käynnistänyt Nuoret liikkeellä -hankkeen, jonka keskeinen tavoite on parantaa nuorten työmarkkinoille pääsyä. Työnantajat arvostavat usein ulkomailla hankittuja tietoja ja taitoja, ja hankkeella pyritäänkin helpottamaan nuorten ulkomailla opiskelua ja työskentelyä.

Tällä hetkellä hankkeen näkyvin osa on hiljattain perustettu Nuoret liikkeellä -internetsivusto, johon on kerätty keskitetysti tietoa ulkomailla opiskelusta, työskentelystä ja asumisesta nuorten näkökulmasta. Sivusto hyödyntää jo olemassa olevia internetsivuja kokoamalla kaiken oleellisen tiedon aiheesta yhdelle sivustolle. Sivuston avulla voi esimerkiksi selvittää, millaisia koulutus- tai työskentelymahdollisuuksia toisissa EU-maissa on, millaisia vaihto-ohjelmia EU tarjoaa ja mitä asioita tulee huomioida vieraaseen maahan muutettaessa.

Eurooppalaiseen työnhakuun on tulossa uusia apuvälineitä

Nuoret liikkeellä -hankkeen yhtenä osana on Eures-työnvälitysverkoston nuorten palveluiden kehittäminen. Ensi vuoden puolella on tarkoitus käynnistää Eka Eures-työpaikka -projekti, jolla tuetaan erityisesti nuoria. Projektin puitteissa on mahdollista saada paitsi neuvontaa työnhakuun, niin myös rahallista avustusta ja apua uuteen maahan sopeutumisessa.

Vielä tämän vuoden aikana suunnitellaan otettavaksi käyttöön avoimien työpaikkojen seurantaväline, jonka avulla työnhakijan on mahdollista seurata, missä päin Eurooppaa on vapaita työpaikkoja ja millaisia taitoja niihin vaaditaan.

Ensi vuonna on aikomus ottaa käyttöön eurooppalainen osaamispassi. Osaamispassiin voi kirjata taitonsa siten, että ne ovat vertailukelpoisia koko Euroopassa. Osaamispassin avulla erityisesti nuoret voisivat tuoda esille osaamistaan, koska nuorille ei ole välttämättä kertynyt vielä työkokemusta. Eurooppalainen osaamispassi perustuu Europassiin, joka on yleiseurooppalainen ansioluettelo.

Nuorille pienyrittäjille ja opiskelijoille tarjotaan tukea

Hankkeen yhteydessä hyödynnetään tänä vuonna käyttöönotettua eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä. Mikrorahoitusjärjestelyn kautta pienyritykset ja pienyrittäjiksi ryhtyvät voivat saada mikroluottoja yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen. Nuoret liikkeellä -hankkeella pyritään kannustamaan nuoria hyödyntämään mikrorahoitusjärjestelmää.

Kehitteillä on myös joitain muita projekteja, jotka liittyvät Nuoret liikkeellä -hankkeeseen. Työstämisen alla on muun muassa Nuoret liikkeellä -kortti. Kortilla nuoret saisivat erilaisia etuja ja alennuksia. Harkinnassa on ollut myös eurooppalainen opintolainajärjestely, joka toteutettaisiin yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Sillä voitaisiin tukea opiskelijoita, jotka lähtevät toiseen EU-maahan opiskelemaan tai työharjoitteluun.

Osa Eurooppa 2020 -strategiaa

Nuoret liikkeellä -hanke on yksi Euroopan talouden kymmenvuotissuunnitelman Eurooppa 2020 -strategian keskeisimmistä hankkeista. Strategialla halutaan turvata EU:n talouskasvu ja kilpailukyky.

Nuoret liikkeellä -hankkeella on tarkoitus helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille, parantaa koulutuksen laatua, vähentää koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää ja lisätä korkeakouluopiskelijoiden määrää. Hankkeen keinoina on paitsi liikkuvuuden lisääminen, niin myös erilaiset komission toimenpiteet koulutusjärjestelmien parantamiseksi. Komission on tarkoitus muun muassa kartoittaa, miten koulutus on järjestetty muualla maailmassa. Lisäksi jäsenmaita kannustetaan parantamaan omia koulutusjärjestelmiään.

Lisätietoja:

Nuoret liikkeellä -sivusto (englanniksi)

Facebook