Uutinen 3.12.2010

Miinalaiva Pohjanmaalle lähtölupa Atalanta-operaatioon

Tiedote 353/2010
3.12.2010

Tasavallan presidentti päätti 3. joulukuuta Suomen osallistumisesta aluksella EU:n Atalanta-operaatioon merirosvouden torjumiseksi Somalian rannikolla.

Suomi lähettää Atalanta-operaatioon miinalaiva Pohjanmaan kokonaisvahvuutena noin 120 sotilasta. Osallistumisen kesto on neljästä viiteen kuukautta, josta operaatioalueella toimitaan noin kolme kuukautta helmikuusta huhtikuuhun 2011. Puolustusvoimat ovat jo syksyn alusta lukien valmistautuneet osallistumiseen. Atalanta on EU:n ensimmäinen merellinen kriisinhallintaoperaatio ja ensimmäistä kertaa myös Suomella on tilaisuus saada kokemusta tämän tyyppisestä kriisinhallinnasta.

EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio Atalanta käynnistettiin joulukuussa 2008. Operaatio perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin. Atalanta-operaation päätehtävänä on suojata Maailman elintarvikeohjelman WFP:n kuljetuksia Somaliaan ja mahdollisuuksien mukaan myös muuta laivaliikennettä sekä torjua merirosvoutta Somalian rannikolla.

EU:n Atalanta-operaatio on osa kansainvälisen yhteisön laajamittaisia toimia Somalian tilanteen vakauttamiseksi. Suomen tavoitteena on vahvistaa EU:n globaalia roolia ja unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa osallistumalla myös yhteiseen kriisinhallintatoimintaan. Osallistuminen Atalanta-operaatioon on merkittävä osoitus Suomen sitoutumisesta unionin kriisinhallinnan vahvistamiseen.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, puh. 09 1605 5485