Uutinen 7.12.2010

Ulkoasiainneuvosto keskustelee EU:n kehityspolitiikan tulevaisuudesta ja Haitista

Tiedote 355/2010
7.12.2010

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistuu 9. joulukuuta EU:n ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Brysselissä. Pääaiheita ovat EU:n kehityspolitiikan tulevaisuutta käsittelevä vihreä kirja sekä Haitin tilanne.

Kehitysministerit keskustelevat komission marraskuussa julkaisemasta vihreästä kirjasta, joka käsittelee EU:n kehityspolitiikan tulevaisuutta. Komissio on käynnistänyt vihreän kirjan pohjalta julkiset konsultaatiot, joihin odotetaan jäsenvaltioiden, kumppanimaiden, kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin ja muiden toimijoiden osallistumista. Vihreän kirjan lähtökohtana on EU:n kehitysyhteistyön vaikuttavuuden lisääminen. Taustalla on muun muassa ajatus siitä, ettei kehitysyhteistyö yksin ole riittävä keino köyhyyden vähentämiseen. Kirjassa painotetaan talouskasvun merkitystä ja kestävää kehitystä. Suomi tukee EU:n kehityspolitiikan tehostamista ja kehityspolitiikan keskeistä asemaa EU:n ulkosuhteissa. Kestävä kehitys ja politiikkajohdonmukaisuus ovat keskeisellä sijalla myös ministeri Väyrysen esityksessä EU:n ulkosuhteita koskevasta globaalistrategiasta.

Ministerit keskustelevat Haitin jälleenrakennuksen edistymisestä ja humanitaarisesta avusta koleraepidemiaan. Haitin jälleenrakennus on pääsemässä käyntiin, vaikka yli 1 300 ihmisen hengen vienyt koleraepidemia onkin osoittanut haitilaisten elinolosuhteiden haavoittuvuuden. Suomen näkemyksen mukaan EU:n ja jäsenmaiden tukea on lisättävä ja avun perillepääsyä on tehostettava. Lisäksi on koordinoitava avunantajien apuohjelmia sekä keskityttävä Haitin hallituksen ja viranomaisten toimintakyvyn tukemiseen.

Neuvoston on määrä keskustella Afganistanin tilanteesta EU:n vuonna 2009 laaditun toimintaohjelman toimeenpanon ja siitä tehdyn tarkasteluraportin pohjalta. Suomen näkemyksen mukaan EU:n tulee toimia tiiviissä yhteistyössä Afganistanin hallinnon ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa afgaaniomistajuuden ja avun vaikuttavuuden turvaamiseksi.

Ministerit keskustelevat EU:n tavoitteista kahteen ensi vuonna järjestettävään kansainväliseen kehityskonferenssiin: vähiten kehittyneitä maita (Least Developed Countries, LDC) koskevaan YK-konferenssiin Istanbulissa toukokuussa ja kehitysyhteistyön tuloksellisuutta käsittelevään korkean tason foorumiin marras-joulukuussa Busanissa Etelä-Koreassa.

Lisäksi kokouksen aiheita ovat kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja toimintatapojen kehittäminen sekä innovatiiviset rahoitusmekanismit.

Lisätietoja: ulkomaankauppa- ja kehitysministerin virkamiessihteeri Päivi Nevala, puh. 040 753 4375, ja lähetystöneuvos Sini Paukkunen, ulkoministeriön yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 09 1605 6272