Uutinen 10.12.2010

EU:n neuvostossa esillä joulukuun Eurooppa-neuvosto, kansalaisaloitteen käyttöönotto ja unionin laajentuminen

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 364/2010

10.12.2010

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 14. joulukuuta Brysselissä. Neuvosto valmistelee 16. ja 17. joulukuuta järjestettävää Eurooppa-neuvostoa. Ministerien odotetaan myös lyövän lukkoon EU:n kansalaisaloitteen käytännön menettelytavat sekä hyväksyvän tämänvuotisen laajentumispaketin. Suomea kokouksessa edustavat maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja laajentumisasioissa ulkoministeri Alexander Stubb.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston pääteema on talouden kriisinhallintamekanismi ja sen vaatima perussopimusmuutos, jota puheenjohtaja Herman Van Rompuy on valmistellut jäsenvaltioita konsultoiden. Eurooppa-neuvoston on tarkoitus päättää perussopimusmuutosprosessin aloittamisesta. Kriisinhallintamekanismilla selkiytetään jäsenmaiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa seurauksista sekä yksityisen sektorin osallistumista mahdollisten rahoitusmarkkinakriisien taakanjakoon. Päämiehet keskustelevat myös EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä.

Yleisten asioiden neuvoston odotetaan tekevän päätöksen kansalaisaloitteeseen liittyvistä menettelyistä. Vähintään miljoona kansalaista neljäsosasta jäsenmaista voi pyytää Euroopan komissiota laatimaan toimenpide-ehdotuksia sellaisille politiikan aloille, joilla EU on toimivaltainen. Lissabonin sopimukseen sisältyvän kansalaisaloitteen tekijöiden tulee olla Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämään oikeutettuja unionin kansalaisia. Järjestäjinä voivat toimia luonnolliset henkilöt, jotka muodostavat kansalaistoimikunnan. Menettelytapa ja edellytykset on pyritty pitämään mahdollisimman selkeinä ja käyttäjäystävällisinä, esimerkiksi kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden arviointi tehdään samalla kun aloite rekisteröidään. Jäsenmaat ovat sitoutuneet sovittamaan kansalaisaloitteen kansallisiin lainsäädäntöihinsä vuoden sisällä sen hyväksymisestä.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät komission marraskuussa julkaisemasta laajentumispaketista. Laajentumispaketti sisältää laajentumisneuvottelujen yleistä viitekehystä kuvaavan strategiaosuuden, komission lausunnot Albanian ja Montenegron jäsenyyshakemuksista sekä maakohtaiset edistymisraportit Turkista, Kroatiasta, Islannista, Makedoniasta (FYROM), Serbiasta, Bosnia-Hertsegovinasta ja Kosovosta. Suomi tukee komission laajentumispaketin johtopäätöksiä. Hakijamaille tulee antaa mahdollisuus liittyä EU:hun aiemmin annettujen sitoumusten mukaisesti.

Lisätietoja: eurooppaministerin virkamiessihteeri Anna Bruun, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 040 172 2239 ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, p. 09 1605 5332 tai 040 511 3786