Uutinen 10.12.2010

Ulkoministerit keskustelevat Lähi-idästä ja Afrikasta

Tiedote 361/2010
10.12.2010

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 13. joulukuuta Brysselissä. Pitkältä asialistalta pääaiheeksi noussee Lähi-itä. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Lähi-idän rauhanprosessin osalta Suomi katsoo, että EU:n tehtävänä on tällä hetkellä toimia Yhdysvaltojen johtamassa neuvotteluprosessissa vahvana taustatukena. Syyskuussa alkaneet Israelin ja palestiinalaisten väliset suorat neuvottelut ovat keskeytyneet Israelin siirtokuntarakentamistauon päätyttyä. Suomi kannustaa osapuolia voimakkaasti jatkamaan neuvotteluja. Lisäksi Suomi korostaa, että toimia Gazan tilanteen helpottamiseksi on saatava aikaan pian ja että EU:n on oltava valmis antamaan konkreettista tukea Gazan rajaliikenteen avaamiseksi. Suomi pitää tärkeänä myös rakennusmateriaalin viennin sallimista Gazaan koulujen rakentamista varten.

Ulkoministerit keskustelevat Somalian tilanteesta ja tuesta maan väliaikaishallitukselle. Maan turvallisuustilanne on kriittinen, ja väliaikaishallituksen toimintaedellytykset ovat heikot. Somalian vaikea tilanne edellyttää Suomen näkemyksen mukaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka puuttuu ongelmiin niin maalla kuin merellä. EU:n merirosvouden vastainen Atalanta-operaatio on ollut menestyksellinen päätehtävässään Maailman elintarvikeohjelman (World Food Program) kuljetusten suojaamisessa, ja Suomi katsoo että operaation jatkaminen kahdella vuodella on perusteltua. Merirosvouden perussyihin voidaan kuitenkin puuttua vain mantereella, joten unionin tulee jatkossa paneutua muun muassa alueen oikeusjärjestelmien ja merivalvontakyvyn parantamiseen. Suomi muistuttaa, ettei Afrikan sarven rauhaa saavuteta ilman kaikkien alueen maiden myönteistä osallistumista.

Neuvosto keskustelee Afganistanin parlamenttivaalien jälkeisestä tilanteesta sekä maan hallituksen ja kapinallisten välisestä sovintoprosessista. EU:n on kehotettava presidentti Karzaita kutsumaan uusi parlamentti koolle mahdollisimman pian. Suomi katsoo, että sovintoprosessin reunaehdoista on pidettävä kiinni, jotta erityisesti ihmisoikeuksissa ja naisten tasa-arvossa saavutettua edistystä ei menetetä. Kansainvälisen yhteisön on keskityttävä Afganistanin hallinnon vahvistamiseen, sillä vahva hallinto edesauttaa myös turvallisuusvastuun siirtoa Afganistanin omille joukoille.

Ulkoministerit keskustelevat Moldovan marraskuussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeisestä sisäpoliittisesta tilanteesta. Suomi pitää tärkeänä, että osapuolet käyvät vuoropuheluun valitakseen maalle presidentin, jotta vältyttäisiin taas uusiin parlamenttivaaleihin ajautumiselta. Maan perustuslaillisen kriisin ratkaiseminen on tärkeä pitemmän aikavälin haaste, johon voidaan ryhtyä, kun maalle on valittu uusi hallitus. Niin presidentin valinta kuin perustuslain puutteiden korjauskin edellyttävät hallitus- ja oppositiopuolueiden hyvää yhteistyötä ja vastuunkantoa.

Neuvosto käsittelee lisäksi Länsi-Balkania. Esillä ovat erityisesti Kosovon joulukuussa pidettävät parlamenttivaalit ja Bosnia-Hertsegovinan lokakuun vaalien lopputulokset ja hallituksenmuodostusprosessi.

Ulkoministerit jatkavat viime ulkoasianneuvoston keskustelua Iranista ja Sudanista. Iranin kohdalla esiin nousee maan ydinohjelma ja huolestuttava ihmisoikeustilanne. Sudanin osalta keskustelu jatkuu EU:n toimista ennen tammikuussa pidettävää kansanäänestystä, jolloin Etelä-Sudan päättää itsemääräämisoikeudestaan.

Neuvosto käsittelee myös EU:n strategisia kumppanuuksia. Neuvosto keskustelee korkea edustaja Ashtonin laatimasta edistymisraportista, joka esitellään joulukuun Eurooppa-neuvostolle.

Muita aiheita ovat Liettuan ensi vuoden Etyj-puheenjohtajuus ja ulkoasiainneuvoston prioriteetit tulevalle vuodelle.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Lasse Keisalo, ulkoministeriön EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046, ja ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo puh. 09 1605 5332 tai 040 511 3786