Uutinen 15.12.2010

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseenAvustusten hakuaika päättyy 15. joulukuuta 2010. Kuva: Euroopan komissio

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2011 valtion talousarviossa tähän varoja.

Hakuaika päättyy 15. joulukuuta 2010.

Avustuksiin on vuoden 2011 talousarviossa esitetty 215 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisinä painopisteinä vuonna 2011 ovat kansalaisten arkipäivään vaikuttavat asiat, kuten talous- ja työllisyyskysymykset, kuluttaja-asiat ja vapaa liikkuvuus.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 15. päivänä joulukuuta 2010 virka-ajan päättymiseen mennessä, muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakulomake ja yksityiskohtaisemmat hakuohjeet