Uutinen 20.12.2010

Vuonna 2011 kunnioitetaan vapaaehtoistyötä

Vuonna 2011 kunnioitetaan vapaaehtoistyötä

Vuonna 2011 EU:n jäsenmaissa vietetään vapaaehtoistoiminnan teemavuotta. Tavoitteena on nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, parantaa sen toimintaedellytyksiä ja kiittää ihmisiä, jotka tarjoavat osaamistaan ja aikaansa vapaaehtoistyöhön.

EU:lla on vuodelle yhteiseurooppalaiset tavoitteet ja jäsenmailla lisäksi omat paikalliset tavoitteensa. Komissio toteuttaa teemavuonna Euroopan laajuisen viestintäkampanjan ja jäsenmaissa järjestetään teemaan liittyviä tapahtumia.

Teemavuonna viestitään vapaaehtoistyöstä

Komissio ja jäsenmaat pyrkivät tiedottamalla ja tapahtumajärjestelyillä tuomaan julki vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja lisäämään sen arvostusta. Teemavuoden tapahtumia koordinoidaan ja järjestetään jäsenmaittain.

Teemavuosi on viestinnällinen hanke. Sen puitteissa ei jaeta rahaa vapaaehtoistyöhön, vaan pyritään tietoisuutta nostamalla vahvistamaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Esillä pidetään sekä kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyötä että kansalaisten yksityistä vapaaehtoistoimintaa. Jatkuvuus olisi varmistettava ja uusiakin vapaaehtoisia pitäisi saada mukaan. Komission laskelmien mukaan vapaaehtoistyötä EU:ssa tekee eri aloilla lähes 100 miljoonaa kansalaista.

Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi on osa komission Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa. Vuosina 2007–2013 toteutettavalla ohjelmalla rahoitetaan järjestöjen ja organisaatioiden hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisten osallistumista. Ohjelmalla komissio pyrkii tukemaan eurooppalaisia arvoja ja vahvistamaan eurooppalaista identiteettiä. Näin halutaan edesauttaa sosiaalista koheesiota.

Suomessa korostetaan vapaaehtoistyön monimuotoisuutta

Suomessa teemavuoden lähtökohtana on vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuus. Teemavuotta koordinoidaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn kautta ja toteutuksesta vastaa pääasiassa Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi. Teemavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Vapaaehtoistyö on Suomessakin suosittua, Allianssin mukaan kolmasosa suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä.

Teemavuonna vapaaehtoistoiminnan merkitystä käsitellään sen yhteiskunnallisen merkityksen, kansalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Viesti kohdennetaan päättäjille, järjestöille ja suurelle yleisölle sekä vapaaehtoistyön tekijöille, joita kiitetään näin tärkeästä työpanoksesta.

Teemavuoden tapahtumia Suomessa

· Haastetapahtuma, helmikuu 2011, Helsinki
· KANE:n seminaari vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta, kevät 2011, Helsinki
· Maailma kylässä, 28.–29.5.2011, Helsinki
· SuomiAreena, 12.7.2011, Pori
· Päivä vapaaehtoisena -päivät ympäri maata
· Teemavuoden pääjuhla on syyskuussa 2011 järjestettävä tapahtumakokonaisuus

Lisätietoja:

Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011, Kansanvalta.fi
Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011, Allianssi
Teemavuoden viralliset sivut (englanniksi)
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaopas, Euroopan komissio (pdf)