Uutinen 19.1.2011

Unkari siirtyi EU:n johtoon

Belgian pääministeri Yves Leterme luovutti juhlallisesti puheenjohtajuuden Unkarin pääministeri Viktor Orbánille. Kuva: Euroopan komissio

Veto vaihtui EU:ssa alkuvuodesta, kun Unkari hyppäsi ruoriin. Unkari jatkaa puheenjohtajamaana Belgian työtä. Unkari tulee keskittymään kaudellaan ennen kaikkea unionin taloudellisen tilan parantamiseen sekä energia- ja sosiaalikysymyksiin.

EU:n puheenjohtajamaana aloittava Unkari on viimeinen Espanjan ja Belgian kanssa muodostamassaan triossa. Lissabonin sopimuksen mukaan peräkkäiset puheenjohtajamaat on koottu kolmikoiksi, jotta politiikan jatkuvuus voitaisiin taata paremmin.

Kolmikko on laatinut puolentoista vuoden kaudelle yhteiset tavoitteet, joiden lisäksi kukin on voinut tuoda esiin omia painotuksiaan. Yhteisiksi tavoitteiksi on määritelty ilmastonmuutoksen hidastaminen, EU:n sosiaalisen agendan toimeenpanoon saattaminen, energiatehokkuuden lisääminen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon täyteen toimintavalmiuteen saaminen. Myös taloutta pyritään vahvistamaan muun muassa lisäämällä työpaikkoja.

Unkari aikoo kaudellaan jatkaa Tukholman ohjelman toimeenpanoa. Sillä aiotaan selvittää etenkin Euroopan romanien tilannetta. Asialistalla on myös sekä Schengen alueen että EU:n laajeneminen. Taloutta puheenjohtajuusmaa pyrkii saamaan takaisin raiteilleen ennen kaikkea tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Myös lasten köyhyyttä etenkin vähemmistöjen keskuudessa Unkari pyrkii pienentämään.

Unkarin kaudelle ajoittuu keskustelu EU:n budjettikehyksestä vuosille 2014–2020.

Unkari kritiikkiryöpyn alla

Unkari on kohdannut paljon kritiikkiä ensimmäisinä puheenjohtajuuspäivinään. Maan hallitusta on ryöpytetty ennen kaikkea uudesta medialaista, joka rajoittaa muun muassa lehdistön sanavapautta. Monet unionin maat kuten Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat arvostelleet uutta lakia jonka väitetään antavan mediakentällä liikaa valtaa pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueelle. Myös komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on esittänyt huolensa maan sanavapauden puolesta.

Toinen muita unionin jäsenmaita huolestuttava muutos on ollut oikeistopuolue Jobbikin vahvistunut kannatus. Puolueella on tällä hetkellä 47 paikkaa Unkarin parlamentissa ja kolme europarlamentaarikkoa edustamassa maata. Vielä muutama vuosi sitten puolueella ei ollut edustajia kummassakaan parlamentissa. Jobbik kampanjoi muun muassa etnisten sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rajoittamisen puolesta.

Puheenjohtajamaa vetää neuvostoja

Puheenjohtajamaan päätehtävänä on toimia ministerineuvostojen ja niiden työryhmien puheenjohtajana lukuun ottamatta ulkoasianneuvostoa, jota vetää EU:n ulkoministeri. Puheenjohtajamaa sovittelee erimielisten jäsenvaltioiden kantoja. Vaikka puheenjohtajuus ei sinänsä tuo maalle ylimääräisiä etuja tai valtaa, sillä on hyvä mahdollisuus saada tärkeiksi katsomiaan aiheita agendalle.

Unkarin kaudella otetaan käyttöön ensi kertaa eurooppalainen lukukausi, jonka avulla jäsenmaiden talousarvioita ja -politiikkoja voidaan valvoa entistä paremmin ja hallitummin.

 Lisätietoja:
href="http://www.eu2011.hu/">Unkarin puheenjohtajuussivusto