Uutinen 9.2.2011

Eurooppalainen alueellinen yhteistyön yhtymä helpottaa rajanylittävää yhteistyötä

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) oikeudellinen asiakirja luotiin 2006. Sen tarkoituksena oli saada oikeudellinen kehys hallinnon vähentämiseksi rajanylittävässä yhteistyössä. Tänä päivänä 16 rajanylittävää aluetta on perustanut EAYY-yhtymiä, jotka koostuvat yli 320 julkisesta viranomaisesta koko Euroopassa.
– Valtiollisten rajojen ei enää tulisi olla esteenä kahden naapurialueen halutessa ylläpitää yhteistä sairaalaa tai työvoimatoimistoa, on alueitten komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso kommentoinut EAYY-yhteistyötä.

Alueitten komitea perustaa nyt EAYY-tukifoorumin, jonka tarkoitus on seurata ehdotuksia ja jakaa käytännön kokemuksia. Ajatuksena on, että kaikki asiantuntijat ja osallistujat EAYY:ssä osallistuisivat tukifoorumin toimintaan.

Kokemukset ovat näyttäneet, että rajanylittävässä yhteistyössä on vielä ratkaisemattomia käytännön ongelmia. Ne koskevat muun muassa EU-tukien myöntämistä. Siksi ryhmä kunta- ja aluejohtajia suositteli tammikuussa EU:n lainsäätäjiä yksinkertaistamaan kansalaisten rajanylittävän infrastruktuurin ja palveluiden tarjontaa koskevia sääntöjä. Euroopan komissio tuleekin ennen kesää esittämään Euroopan-parlamentille ja neuvostolle nykyisen säännöstön uudistamista.

Lisätietoa:
EAYY-yhtymät (englanniksi): www.cor.europa.eu/egtc

Aluetiedottaja Kari Ruokola
Ahvenanmaan Eurooppatiedotus
kari.ruokola@formin.fi