Uutinen 15.2.2011

Yleiseurooppalainen 112 juhlii 20-vuotispäiväänsä

Perjantaina 11. helmikuuta vietetään valtakunnallista ja eurooppalaista hätänumeropäivää. Suomesta poiketen monissa EU-maissa on käytössä myös muita hätänumeroja, mutta matkailijalle riittää kun muistaa hätänumeron 112. Yleiseurooppalainen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1991 Euroopan parlamentin aloitteesta.

Kuva: Euroopan komissioKuva: Euroopan komissio

Jotta hätänumero 112 tunnettaisiin hyvin kaikkialla Euroopassa, Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi. Suomi osallistuu talkoisiin järjestämällä 112-päivän tapahtumia eri puolilla Suomea.

Hätänumeron 20 vuotta sitten alkanut taival on osoittautunut menestykseksi 27 jäsenmaan ja yli 500 000 miljoonan asukkaan unionissa, jonka kulmakiviin kansalaisten vapaa liikkuvuus perustuu. Sen sijaan, että Euroopassa olisi yli 40 kansallista eri hätänumeroa, voidaan hätäkeskus tavoittaa ympäri Euroopan yhdestä ainoasta, kaikille samasta hätänumerosta numerosta 112. Suomessa hätänumero 112 otettiin käyttöön vuonna 1993.

112 lisää matkustusturvallisuutta

Eurooppa on maailman ykkösmatkailukohde. Unionin alueelle saapui vuonna 2008 370 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa eli 40 prosenttia koko maailman saapuvista matkustajista. Tämän lisäksi myös EU-kansalaiset matkustavat yhä enemmän sekä yksityisesti että työnsä vuoksi. EU:n kansalaisten tekemien matkojen määräksi arvioidaan noin 1,4 miljardia, joista noin 90 prosenttia tapahtuu Euroopan unionin sisällä.

Euroopan komission teettämän EU:n laajuisen kyselytutkimuksen mukaan 94 prosenttia EU:n kansalaisista pitää yleiseurooppalaista hätänumeroa hyödyllisenä. Silti vain 24 prosenttia eurooppalaisista tunnistaa 112:n numeroksi, johon voi soittaa hätäpuhelun kaikkialla EU:ssa.

112 toimii Euroopassa yhteisenä hätäavun symbolina.

Lisätietoja:

www.112.eu
www.112.fi
www.112-paiva.fi
http://www.europe-direct-stuttgart.de/112-Infos/112-flyer-fi.pdf