Uutinen 28.3.2011

Eurooppa-neuvosto sopi talouden vakauttamisesta

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 24.-25. maaliskuuta. Kokouksessa sovittiin talouden kokonaispaketista sekä tuettiin YK:n toimia Libyan kriisin ratkaisemiseksi.

Euroopan pysyvästä vakausmekanismista yhteisymmärrys

Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen Euroopan pysyvän vakausmekanismin eli EVM:n pääpiirteistä, Mekanismi otetaan käyttöön heinäkuussa 2013. Sekä väliaikaista että pysyvää talouden vakausmekanismia valmistellaan niin, että molemmat voidaan allekirjoittaa ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Berclaymont rakennuksen banneriBanneri EU:n talouden vahvemman hallinnoinnin puolesta

Suomen kokonaisuudessaan 1438 miljoonan euron suuruinen pääomasijoitus maksetaan vuosina 2013 -2017 288 miljoonan erissä. Jäsenmaat sitoutuivat myös maksamaan pääomaa tarvittaessa nopeammassa aikataulussa, jotta maksettu pääoma vastaa aina vähintään 15 prosenttia Euroopan vakausmekanismin lainanannosta. Suomen kokonaisvastuu ei kasva näiden muutosten myötä.

Euromaiden euroa koskevan laajennetun sopimuksen eli niin sanotun kilpailukykysopimuksen tavoitteena on työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä julkisen talouden kestävyyden lisääminen ja rahoitusvakauden lujittaminen. Kokouksessa tähän järjestelyyn yhtyivät myös euron ulkopuolisista maista Tanska, Latvia, Liettua, Bulgaria, Romania ja Puola.

Huippukokouksessa hallitusten päämiehet keskustelivat myös entistä tiukemmista pankkien stressitesteistä. Myös Portugalin taloustilanne oli keskusteluissa mukana.

Keskusteluissa myös Libya ja Japani

Eurooppa-neuvosto keskusteli myös Libyan ja muiden eteläisten naapurimaiden tapahtumista. Euroopan unioni tukee YK:n toimia Libyassa sekä haluaa tehostaa yhteistyötä myös Arabiliiton ja Afrikan unionin kanssa kriisin ratkaisemiseksi.

Eurooppa-neuvosto vaati jälleen Gaddafia luopumaan välittömästi vallasta, jotta Libyassa voitaisiin aloittaa siirtyminen demokratiaan. EU valmistelee lisäpakotteita Libyaa vastaan. Lisäksi unioni jatkaa humanitaarisen avun antamista yhteistyössä humanitaaristen järjestöjen kanssa.

Huippukokous ilmaisi tukensa myös Japanin ponnisteluille voittaa luonnonkatastrofin aiheuttamat haasteet. Kokous linjasi, että EU-alueen ydinvoimaloille tehdään asiantuntijoiden koordinoimat riski- ja turvallisuustestit. Myös EU:n naapurustossa halutaan edistää korkeita ydinturvallisuusstandardeja.

Lisätietoja:

VNK
Neuvoston päätelmät