Uutinen 11.4.2011

Ulkoministerit keskustelevat Libyan tilanteesta

Tiedote 127/ 2011
11.4.2011

Euroopan unionin ulkoasiainneuvosto kokoontuu 12. huhtikuuta Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on EU:n eteläisen naapuruston, erityisesti Libyan, tilanne. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Ulkoministerit keskustelevat tilanteesta Libyassa ja muun eteläisen naapuruston alueella. EU on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1973:n jälkeen valmistautunut YTPP–toimiin Libyan siviiliväestön suojelemiseksi ja tarvittaessa humanitaarisen avun perillemenon turvaamiseksi. Neuvoston päätös sotilaallisen EUFOR Libya -kriisinhallintaoperaation perustamisesta tehtiin kirjallisessa menettelyssä 1. huhtikuuta. Päätös operaation käynnistämisestä tullaan tekemään erikseen YK:n niin pyytäessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena niin Libyassa kuin muuallakin alueella on poliittinen prosessi, jossa laaja-alaisen vuoropuhelun kautta siirrytään kohti demokraattista yhteiskuntaa. On tärkeää, että komission ja korkean edustajan maaliskuussa antamassa tiedonannossa esitetyt toimet uuden demokratian ja yhteisen hyvinvoinnin kumppanuuden rakentamiseksi yhdessä eteläisen naapuruston kanssa käynnistyvät mahdollisimman pian.

Neuvosto keskustelee Lähi-idän rauhanprosessista ja alueen tilanteen vaikutuksesta siihen. Osapuolten välillä on jälleen alkanut väkivallan kierre, jonka katkaisu ei riitä; olisi kyettävä aloittamaan rauhanneuvottelut. Kvartetin aktiivisuutta sekä sen huhtikuulle suunnitellun kokouksen toteutumista on tuettava. Rauhanprosessia tulee tarkastella tiiviisti osana alueen tapahtumia, ei irrallisena elementtinä.

Asialistalla on lisäksi Etelä-Kaukasian tilanne ja EU:n toiminta alueella. Katsomme, että EU:lla on yhä keskeisempi rooli alueen vakauttamispyrkimyksissä. Tukea niin sanotulle Minskin ryhmälle tulee jatkaa. Samanaikaisesti on panostettava Armenian ja Azerbaidzhanin EU-lähentymiseen ja tuettava näiden demokratisoitumisprosessia. On tärkeää, että EU panostaa tasapuolisesti kaikkiin alueen maihin.

Neuvosto keskustelee myös Valko-Venäjän tilanteesta. On tärkeää pitää yllä painetta maan johtoa kohtaan vaalien seurauksena vangittujen vapauttamiseksi. Olemassa oleville pakotteille on annettava aikaa vaikuttaa ja lisätoimia voidaan harkita, jos maa ei vastaa EU:n vaatimuksiin. Ehdollisen vuoropuhelun on oltava EU:n politiikan ytimessä jatkossakin.

Neuvosto keskustelee lisäksi EU:n ihmisoikeuspolitiikasta. Suomen tavoitteena on EU:n ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. EU:ssa tulee tehostaa valmistelua ja reagointia, parantaa koherenssia sekä panostaa ennakoivaan ja pitkäjänteiseen ihmisoikeustoimintaan. Lisäksi neuvoston asialistalla ovat Euroopan ulkosuhdehallinnon työn alkaminen sekä Norsunluurannikon tilanne.

Lisätietoja: ulkoministerin erityisavustaja Jori Arvonen puh. 09 1605 5016 tai 050 553 6117, ja lähetystöneuvos Lasse Keisalo, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046