Uutinen 12.5.2011

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen ulkoasiainneuvoston kauppaministerikokoukseen Brysseliin

Tiedote 142/2011
12.5.2011

Euroopan unionin ulkoasiainneuvosto kokoontuu 13. toukokuuta Brysselissä kauppaministerien kokoonpanossa. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Ministerit keskustelevat kokouksessa maailman kauppajärjestössä WTO:ssa käytävistä Dohan kauppaneuvotteluista. Suomi ajaa vahvan ja sääntöpohjaisen kauppajärjestelmän säilyttämistä ja vahvistamista. Suomi tukee komission ponnisteluja, jotta vaikeaan tilanteeseen ajautuneissa kaupanvapauttamisneuvotteluissa päästäisiin eteenpäin.

Ministerit keskustelevat myös asetuksesta siirtymäkauden järjestelyjen luomiseksi investointisopimuksille EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Suomen kanta on, että EU:lle luotavan uuden investointipolitiikan ei tulisi vaikuttaa kielteisesti olemassa olevilla sopimuksilla sijoittajille annettuun suojaan ja takuisiin. Jäsenvaltioiden sopimusten tuleekin pysyä voimassa, kunnes ne korvataan unionin sopimuksella tai uudella jäsenmaan sopimuksella.

Kauppaministerit käyvät lisäksi keskustelua uudesta asetuksesta koskien yleistä tullietuusjärjestelmää (Generalized System of Preferences, GSP). Suomi pitää tärkeänä, että erityisesti köyhimpien maiden kauppaa ja taloutta edistetään tullietuusjärjestelmän kautta ja että uusi asetus parantaa järjestelmän toimivuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskustelua käydään myös EU-Japani-huippukokouksen valmisteluista ja poliittis-taloudellisen yhteistyön tiivistämisestä Japanin kanssa.

Muissa asioissa ministerit keskustelevat komission Eurooppa-neuvostolle antamasta raportista, joka sisältää keskeisimmät kaupan ja investointien esteet strategisesti tärkeiden kolmansien maiden markkinoilla, sekä Mercosurin kanssa käytävistä vapaakauppaneuvotteluista. Lounaalla kauppaministerit käyvät keskustelua EU:n ja Intian sekä EU:n ja Kanadan välisistä vapaakauppaneuvotteluista.

Lisätietoja: ministerin virkamiessihteeri Päivi Nevala, puh. 040 753 4375, ja lähetystöneuvos Pirjo Välinoro, puh. 040 728 1285