Uutinen 20.5.2011

EU:n ulkoasiainneuvosto keskustelee Lähi-idästä ja eteläisestä naapurustosta

Tiedote 151/2011
20.5.2011

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 23. toukokuuta Brysselissä. Kokouksen pääaiheita ovat Lähi-idän rauhanprosessi ja EU:n eteläisen naapuruston tilanne.

Neuvosto keskustelee Lähi-idän rauhanprosessista ja palestiinalaisosapuolten sopimuksesta kansallisen yhtenäisyyden palauttamiseksi. Suomi katsoo, että Fatahin ja Hamasin ilmoitus sovinnosta ja yhtenäishallituksen perustamisesta on rohkaiseva. Tulevaa yhtenäishallitusta on arvioitava sen toiminnan pohjalta. Suomi painottaa, että rauhanprosessin niin sanotun kvartetin roolia on vahvistettava. Rauhanneuvottelut olisi kyettävä aloittamaan pikaisesti ja niissä olisi edettävä määrätietoisesti.

Ulkoministerit keskustelevat eteläisen naapuruston, erityisesti Libyan, Syyrian ja Jemenin tilanteesta. Libyan osalta keskustellaan oppositiota edustavan väliaikaisen kansallisneuvoston TNC:n tukemisesta ja poliittisesta prosessista. Syyrian osalta Suomi painottaa, että maan johdon on välittömästi lopetettava väkivallan käyttö, toteutettava vaadittuja uudistuksia ja luotava olosuhteet, joissa dialogi eri ryhmien kesken mahdollistuu. Myös Jemenin kansalaisia on tuettava heidän pyrkimyksissään ihmisoikeuksien, demokratian ja arvokkaan elämän saavuttamiseksi.

Ministerit keskustelevat myös Sudanista. Maan eteläosan itsenäistyminen lähestyy ja tunnustamiseen valmistaudutaan yhtenäisesti. Suomi korostaa, että Afrikan unionin Mbekin paneelin rooli on tärkeä neuvotteluratkaisun etsimisessä rauhansopimuksen avoimiin kysymyksiin. Suhteiden kehittämistä myös pohjoisen kanssa on jatkettava.

Neuvosto käy lisäksi yleiskeskustelun Etelä-Kaukasiasta. Suomi pitää tärkeänä, että EU panostaa maiden sisäisen demokratiakehityksen ja EU-lähentymisen tukemiseen. Ulkoministerit keskustelevat myös EU:n ihmisoikeuspolitiikasta. Suomen tavoitteena on EU:n ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Lisäksi ulkoasiainneuvosto keskustelee toimintansa aloittaneen Euroopan ulkosuhdehallinnon työn alkamisesta.

Lisätietoja: ulkoministerin diplomaattiavustaja Päivi Pohjanheimo, puh. 09 1605 5332 tai 040 511 3786, ja lähetystöneuvos Lasse Keisalo, ulkoministeriön EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046