Uutinen 23.5.2011

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Brysseliin

Tiedote 152/2011
23.5.2011

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistuu 24. toukokuuta EU:n ulkoasiainneuvoston kehitysministerikokoukseen Brysselissä. Pääaiheita ovat Sudan, komission vuosittainen raportti kehitysrahoituksesta sekä vesikysymykset.

Kehitysministerit keskustelevat Etelä-Sudanin tilanteesta keskittyen erityisesti maassa suunniteltuun EU:n ja jäsenmaiden kehitysyhteistyön yhteisohjelmointiin. Yhteisohjelmoinnin päämääränä on kartoittaa ne yhteistyöalueet, joilla EU:lla ja sen jäsenmailla on parhaat mahdollisuudet edistää Etelä-Sudanin kehitystä. Suomi tukee EU:n ulkosuhdehallinnon (EUH) aktiivista roolia prosessin luotsaamisessa. Suomi on valmis kanavoimaan mahdollista tulevaa tukeansa yhteisrahoitusmekanismien kautta.

Ministerit keskustelevat komission vuotuisesta kehitysrahoitusta koskevasta raportista. Raportin pohjalta tullaan tiedottamaan 24. kesäkuuta Eurooppa-neuvostoon kokoontuvia jäsenmaiden päämiehiä EU:n ja jäsenmaiden edistymisestä kohti vuoden 2015 kehitysrahoitustavoitteita. Suomi on yksi yhdeksästä EU:n jäsenmaasta, jotka saavuttivat vuodelle 2010 asetetun välitavoitteen ja on sitoutunut tavoitteeseen saavuttaa 0,7 prosentin julkisen kehitysavun osuuden BKT:sta vuoteen 2015 mennessä.

Ulkoasiainneuvostossa keskustellaan EU:n puheenjohtajamaa Unkarin aloitteesta kytkeä vesikysymykset kokonaisvaltaisemmin osaksi EU:n kehityspolitiikkaa. Suomi ja muut EU:n jäsenmaat ovat suhtautuneet myönteisesti Unkarin aloitteeseen.

Lisätietoja: ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Petri Neittaanmäki, puh. 040 553 8245, ja lähetystöneuvos Sini Paukkunen, ulkoministeriön yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, puh. 09 1605 6272