Uutinen 30.6.2011

Youth in Action

Kiinnostaako vapaaehtoistyö merikilpikonnasairaalassa Kreikassa, samanhenkisten nuorten ryhmätapaaminen tai vaikkapa rock-konsertin järjestäminen paikkakunnallasi? Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöön, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja tutustua muihin nuoriin Suomessa ja muualla Euroopassa.

Youth in Action ja Kansalaisten Eurooppa –ohjelmat tutuiksi

Vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta on kiertänyt eri paikkakunnilla kertomassa nuorille, kuntien nuorisotoimille, nuorisojärjestöille, yhdistyksille ja järjestöille Youth in Action – EU:n nuorisotoimintaohjelman ja Kansalaisten Eurooppa –ohjelman mahdollisuuksista.

Kansalaisten Eurooppa –ohjelmasta Uusilehto nostaa esille erityisesti kansalaisjärjestöille suunnatut kansainväliset hankkeet, jotka voivat olla esimerkiksi seminaareja, työpajoja, tapahtumia, näyttelyitä tai radio-ohjelmia. Tuki voi olla vuonna 2011 jopa 150 000 euroa. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman yleisinä tavoitteina ovat aktiivinen kansalaisuus, eurooppalainen identiteetti ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Tänä vuonna yhtenä painopisteenä on lisäksi eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan teemavuosi.

Nuoret ideoimassa ja toteuttamassa hankkeita

Nuoriso-ohjelman suosituimpia toimintoja on ryhmätapaaminen, jonka voi toteuttaa niin yhdistys, ryhmä kuin kaveriporukkakin. Ensimmäinen askel on löytää kumppaniryhmä joko itsenäisesti tai tarvittaessa CIMO:n avustamana. Uusilehto vinkkaa, että suomalaiset löytävät helposti kumppaneita, koska suomalaisiin luotetaan.

Eurooppalaisia nuoriaKuva: Euroopan komissio

Ryhmä 13-30 – vuotiaita nuoria voi joko matkustaa ulkomaille tutustumaan samanhenkiseen porukkaan tai tapaaminen voidaan järjestää Suomessa. Nuoret etsivät yhteisen kaikkia kiinnostavan teeman, joka voi liittyä esimerkiksi ympäristöön, erilaisiin kulttuureihin tai Eurooppa-tietoisuuteen.

Nuorisoaloitteet ovat usein paikallisia tai alueellisia hankkeita. Idea voi lähteä liikkeelle konkreettisesta tarpeesta, kun nuorilta esimerkiksi puuttuu bänditilat, halutaan järjestää rock-konsertti tai innostaa lapsia vaikkapa sirkusharrastuksen pariin. Ideaa voi työstää vähintään nelihenkinen ryhmä 15-30 –vuotiaita nuoria. Esimerkkinä Porin 4H-yhdistyksen toteuttama 2DAYS-seikkailutapahtuma, jossa nuoret pohtivat tehtävärastien kautta omaan elämäänsä ja eurooppalaisuuteen liittyviä aiheita.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS tarjoaa vapaaehtoistyöhön lähtevälle 18-30 –vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden moniin erilaisiin tehtäviin. Vapaaehtoistyö voi olla vaikkapa kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa, ympäristöprojektiin osallistumista tai työskentelyä nuorten työpajassa. Vapaaehtoiselta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, koulutusta tai kielitaitoa. Myös kohdemaita on tarjolla laidasta laitaan Euroopassa ja kauempanakin. Vapaaehtoisen lisäksi tarvitaan aina lähettävä taho ja vastaanottava taho, jotka tukevat vapaaehtoiseksi lähtevää koko hankkeen ajan.

Lisäksi ohjelma tarjoaa nuorten parissa toimiville kouluttautumista ja verkostoitumista eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Kohti aktiivista eurooppalaista kansalaisuutta

Hanketta käynnistettäessä on hyvä pohtia sitä, miten oma idea istuu ohjelman tavoitteisiin. Ohjelman tärkeitä tavoitteita ovat nuorten kannustaminen pohtimaan eurooppalaisia kysymyksiä, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, kulttuurien monimuotoisuuden kunnioittaminen sekä rasismin ja muukalaisvihan torjuminen.

Kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua ohjelmaan, mutta tavoitteena on saada mukaan erityisesti muita heikommassa asemassa olevia nuoria, kuten vammaisia, syrjäseuduilla asuvia ja työttömiä nuoria.

Nuoret kannattelevat EU-lippuaKuva: Euroopan komissio

Ohjelma toteutetaan vuosina 2007-2013 ja sen kokonaisbudjetti on 885 milj. euroa. Suomessa tukea jaettiin vuonna 2010 2,1 milj. euroa.

Kielitaito karttuu, työmahdollisuudet paranevat

Nuoret voivat hyötyä hankkeista monin tavoin. Komission EU-maissa tekemän tutkimuksen mukaan nuorisotoimintaohjelmaan osallistuneista nuorista 95 prosenttia koki, että heidän kielitaitonsa kohentui ja 66 prosenttia taas uskoi kokemuksen parantaneen heidän mahdollisuuksiaan saada työpaikka.

Mielenkiintoinen tulos on myös se, että kyseisistä nuorista 60 prosenttia äänesti vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa, kun eurooppalaisten nuorten keskimääräinen äänestysprosentti oli 29.

Lisätietoja ja neuvontaa ohjelmista:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (www.cimo.fi).