Uutinen 4.7.2011

Eurooppa-neuvosto keskittyi talouteen

Kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokous painottui talouskysymyksiin. Kreikan lisärahoitustoiveet sekä koko EU-alueen talouden koordinoinnin tehostaminen olivat asialistalla. Lisäksi huippukokouksessa
käsiteltiin muun muassa Kroatian jäsenyysneuvotteluja ja maahanmuuttoasioita.

 

Herman van Rompuy ja Jose Manuel BarrosoEurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan komission puheenjohtaja José manuel Barroso avaavat Euroopan unionin neuvoston huippukokouksen 23. kesäkuuta 2011. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Brysselissä 23. ja 24. kesäkuuta pidetty Eurooppa-neuvoston kokous keskittyi talousasioihin. Kreikan pääministeri George Papandreou toivoi kokouksessa maalleen lisärahoitusohjelmaa. Jäsenmaiden päämiehet painottivat, että lisärahoituksen pitää muodostua sekä julkisen että yksityisen sektorin panostuksista. Kreikan poliittisilta puolueilta odotetaan sitoutumista ohjelman tavoitteisiin. Eurooppa-neuvosto kehotti valtiovarainministereitä tekemään tarvittavat päätökset lisärahoitusohjelmasta heinäkuun alussa.

Talouden koordinointia vahvistetaan

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin myös niin sanotusta talouden eurooppalaisesta ohjausjaksosta, jonka tarkoitus on koordinoida jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikkaa. Ensimmäinen ohjausjakso alkoi tämän vuoden alusta ja päättyi nyt Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Syksyn aikana jäsenmaat viimeistelevät ensi vuoden talousarvionsa. Kokouksessa todettiin, että tulevina kuukausina on puututtava vielä tiukemmin siihen, että EU-jäsenmaat sitoutuvat kilpailukykyä vahvistaviin toimenpiteisiin. Kokouksessa vahvistettiin komission antamat maakohtaiset suositukset vuodeksi 2011.
Seuraava, toinen talouden EU-ohjausjakso on tammi-heinäkuussa 2012.

Jyrki Katainen Eu-huippukokouksessa Suomen pääministeri Jyrki Katainen vierellään Romanian presidentti Traian Basescu. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Suomi ajaa veropolitiikan käytännön koordinoinnin lisäämistä. Tähän asiaan Eurooppa-neuvosto palaa joulukuun huippukokouksessa. Suomen aloitteesta sovittiin myös, että EU:ssa tehdään suunnitelma digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Eurooppa-neuvosto nimitti Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi italialaisen Mario Draghin.

Kroatiasta tulossa EU:n 28:s jäsenvaltio

Eurooppa-neuvosto totesi, että Kroatian EU-jäsenyysneuvottelut voidaan saattaa päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Liittymissopimus voitaisiin näin allekirjoittaa ennen kuluvan vuoden loppua. Eurooppa-neuvoston mukaan Kroatian jäsenyysneuvottelujen eteneminen antaa vauhtia koko Länsi-Balkanin alueen ja EU:n lähentymiselle.

Kokouksessa ei kuitenkaan arvioitu, milloin Kroatian varsinainen liittyminen tapahtuu. EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen arvioi kokouksen antia puineessa, Helsingissä 28. kesäkuuta pidetyssä seminaarissa, että Kroatian liittymisprosessi on ollut varsin hidas. Halosen mukaan EU on hyvin tarkka vaadittujen kriteerien täyttämisestä ja erityisesti korruptio ja oikeuslaitoksen toiminta vaativat vielä kehittämistä.

Myös maahanmuutto asialistalla

Eurooppa-neuvosto kävi keskustelun myös Euroopan unionin maahanmuuton suuntaviivoista. Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä pyritään saamaan valmiiksi vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi päätettiin kehittää Schengenin järjestelmän toimivuutta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Lisätietoja:

Eurooppa-neuvoston 23. ja 24.6. päätelmät

Komission maakohtaiset taloussuositukset 2011