Uutinen 13.7.2011

Ministeri Hautala EU:n kehitysministerikokoukseen Puolaan

Tiedote 182/2011
13.7.2011

Kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu EU:n kehitysministerien epäviralliseen kokoukseen 14.–15. heinäkuuta Sopotissa, Puolassa.

Ministerit keskustelevat komission 29. kesäkuuta julkaisemasta rahoituskehystiedonannosta keskittyen erityisesti EU:n tulevaan kehitysapuarkkitehtuuriin. Suomelle on tärkeää, että kehitysavun osuus EU:n ulkosuhderahoituksesta tullaan jatkossakin turvaamaan tavalla, joka mahdollistaa riittävän vastauksen globaaleihin haasteisiin. Samalla on pidettävä mielessä EU:n yhteinen sitoumus nostaa julkisen kehitysavun määrä 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2015 mennessä.

Toisena keskusteluaiheena ministereillä on EU:n ja jäsenmaiden kehityspanos Keski-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, mukaan lukien keskinäinen työnjako ja mahdollinen yhteisohjelmointi.

Kokouksen toisena päivänä ministerit keskustelevat EU:n ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyön yhteisohjelmoinnista. Yhteisohjelmoinnin päämääränä on kartoittaa ne yhteistyöalueet, joilla EU:lla ja sen jäsenmailla on parhaat mahdollisuudet edistää kumppanimaan kehitystä. Suomi tukee EU:n vahvaa roolia avunantajien työnjaon vahvistamisessa.

Kehitysministerikokouksen viimeisenä asiakohtana on valmistautuminen korkean tason avun tuloksellisuus-foorumiin Etelä-Korean Busanissa loppuvuonna 2011. Busanissa tulisi päättää, millaisin rakentein kehitysavun tuloksellisuustyötä jatketaan. Suomen näkemyksen mukaan foorumin tulisi tuottaa uusia ratkaisuja siihen, miten kehitysavulla voidaan parhaiten tukea kehitystuloksia maatasolla kumppanimaissa.

Lisätietoja: ministerin vt. virkamiessihteeri Maria Kurikkala, puh. 0400 735 991, tai tarkastaja Laura Hassinen, puh. 09 1605 6458