Uutinen 14.7.2011

EU:n uimarannat turvallisia

UimahyppyVilkkaita uimarantoja koskee EU:n uimavesidirektiivi, jonka tarkoitus on tiedottaa kansalaisille vesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä. Kuva: Visit Finland.

Euroopan unionin alueen uimavesien laatu on yhä hyvä vaikka pientä laadun heikkenemistä onkin ollut havaittavissa, selviää Euroopan komission ja Euroopan ympäristökeskuksen julkaisemasta raportista. Suomen uimavedet kuuluvat edelleen EU:n kärkiluokkaan. Parhaat uimavedet ovat raportin mukaan kuitenkin Kyproksella, missä uimarannat täyttivät sataprosenttisesti tiukat ohjearvot. Kroatia, Malta, Kreikka ja Irlanti sijoittuvat seuraaviksi. Suomi sai kuudennen sijan.

Uimavedet tarkastetaan vuosittain

Euroopan uimavesien tilaa seuraava raportti pohjaa tuloksensa vuoden 2010 uimakauden mittauksiin. Niiden perusteella voi arvioida, missä uimavedet ovat todennäköisesti turvallisia myös tänä kesänä. Analyysissä kootaan tiedot yli 21 000:lta Euroopan uimarannalta. Noin 70 prosenttia rannoista sijaitsee rannikolla ja muut sisämaassa. Raportissa tarkastellaan myös vesien laadun kehitystä vuodesta 1990 lähtien.

Uimavesilläkin direktiivi

Tyttö laiturillaUimavesien puhtaus on tärkeää matkailuelinkeinonkin kannalta. Kuva: Visit Finland.

Euroopan uimavesien on täytettävä vuonna 2006 annetussa uudistetussa uimavesidirektiivissä säädetyt vaatimukset. Direktiivi koskee suurehkoja yleisiä uimarantoja, niin sanottuja EU-uimarantoja, joilla käy vähintään noin sata uimaria päivittäin uimakauden aikana. Direktiivin toimeenpanossa on siirtymäaikaa vielä vuoteen 2014 asti, mutta suurin osa jäsenmaista jo noudattaa sitä laadunvalvonnan ja raportoinnin osalta. Direktiivin tarkoituksena on ehkäistä vesien pilaantumista, suojella uimarien terveyttä sekä tiedottaa kansalaisille vesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä.

Jäsenmaiden on tutkittava viralliset uimarantansa ja raportoitava vuosittain niiden laadusta komissiolle. Rantojen on täytettävä EU:n vähimmäisvaatimukset, muttajäsenmaat voivat laatia tiukempiakin sääntöjä.

Uimavesien puhtaus myös taloudellinen kysymys

Uimavesien puhtaus on tärkeää paitsi ympäristön hyvinvoinnin kannalta myös taloudellisessa mielessä. Turismi on tärkeä elinkeino monelle eurooppalaiselle maalle ja vesien puhtaus vaikuttaa myös matkailuelinkeinon kannattavuuteen.

Kansalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan vesitietojärjestelmästä (WISE). Paikalliset asukkaat voivat myös raportoida oman uimapaikkansa tilasta Eye on Earth –portaalin kautta.

Eye on Earth -portaali

 

Lisätietoja:

EU:n Ympäristökeskuksen uimaveden laatu -sivusto

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos