Uutinen 15.7.2011

EU:n ulkoasiainneuvosto keskustelee eteläisestä naapurustosta ja Lähi-idän rauhanprosessista

Tiedote 183/2011
15.7.2011

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 18. heinäkuuta Brysselissä. Kokouksen pääaiheita ovat Euroopan unionin eteläisen naapuruston tilanne ja Lähi-idän rauhanprosessi. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Neuvostossa käydään keskustelu EU:n eteläisestä naapurustosta. Suomi pitää keskeisenä kesäkuun Eurooppa-neuvostossa vahvistettujen linjausten toimeenpanemista. EU:n on tuettava johdonmukaisesti alueen demokratisoitumista ja kansalaisyhteiskuntaa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Libyassa on tärkeää edetä poliittisessa prosessissa, joka varmistaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien toimeenpanon, lopettaa väkivallan käytön ja johtaa siirtymiseen kohti demokraattista yhteiskuntaa. Tärkeätä on myös kansainvälisen yhteisön yhteinen viesti Syyrialle. Suomi tukee pyrkimyksiä saada aikaan Syyriasta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Suomi katsoo, että EU:n on oltava valmis myös kiristämään omia toimiaan.

Ulkoministerit keskustelevat Lähi-idän rauhanprosessista ottaen huomioon erityisesti rauhanneuvottelujen pitkäaikaisen pysähtyneisyyden ja palestiinalaisten esillä pitämän mahdollisuuden viedä palestiinalaisvaltion tunnustamiskysymys YK:hon syyskuussa. Suomi katsoo, että Lähi-idän kvartetin (Yhdysvallat, Venäjä, YK ja EU) on jatkettava tiiviitä ponnisteluja rauhanneuvotteluiden pikaiseksi aloittamiseksi. Uskottavien ja tuloksia tuottavien neuvottelujen aloittaminen on kiireellistä. EU:n on jatkettava aktiivista vaikuttamista siirtokuntien laajentamisen pysäyttämiseksi Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa.

Neuvosto keskustelee EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisestä, josta korkea edustaja Catherine Ashton on laatinut edistymisraportin Ranskan, Saksan ja Puolan aloitteen pohjalta. Suomi pitää aloitetta tervetulleena ja tukee raportin johtopäätöksiä. Suomi kannattaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan vahvistamista.

Kokouksessa käsitellään myös ilmastonmuutoksen kytköksiä kansainväliseen turvallisuuteen. Suomi tukee EU:n yhteisen ilmastopolitiikan vahvistamista, ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutusten tehokkaampaa huomioimista unionin eri toimialueilla sekä EU:n ulkosuhdehallinnon roolin vahvistamista ilmastodiplomatiassa.

Ulkoministerit keskustelevat lisäksi Pakistanista ja Afganistanista. Suomi katsoo, että EU:n on kehotettava ja tuettava Pakistania ponnistelemaan kovemmin ääriliikkeiden torjumiseksi ja maan kehityksen varmistamiseksi. Afganistanin osalta Suomi pitää tärkeänä, että EU keskittyy erityisesti maan hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteiden tukemiseen sekä korruption vähentämiseen. EU:n ja kansainvälisen yhteisön on sitouduttava maan pitkäaikaiseen tukemiseen turvallisuusvastuun siirron käynnistyessä.

Lisätietoja: ulkoministerin diplomaattiavustaja Mikko Hautala, puh. 09 1605 5005 tai 040 834 6758, ja lähetystöneuvos Lasse Keisalo, ulkoministeriön EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 09 1605 5330 tai 040 505 2046