Uutinen 18.7.2011

EU-rahalla kokemuksia uusiutuvasta energiasta

Harakan luontokeskuksessa on meneillään uusiutuvan energian käyttöön liittyvä EU-hanke. Hiilineutraali Harakka -hankkeen avulla kerätään tietoa ja kokemuksia uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta, sekä jaetaan tietoa näistä mahdollisuuksista. Luontokeskuksen kävijät voivat ottaa sovelluksista mallia esimerkiksi kesämökin energiaratkaisuihin.

AurinkopuhallinAurinkopuhallinta varten on lasten luontotalo Vellamon valtakunnan ulkoseinään kiinnitetty pieni aurinkopaneeli ja suuremman tilan vievä lämmönkeräin.

Luontokeskuksessa voi jo tämän kesän aikana tutustua aurinkogrillin tai aurinkopuhaltimien käyttöön. Alueelle on tulossa myös aurinkolämpökeräin pientalon käyttöveden lämmittämiseen ja aurinkosähköpaneeli tuottamaan sähköä Luontotalon tarpeisiin. Lisäksi rakennuksiin asennetaan ilmalämpöpumppuja ja alueelle pystytetään pientuulivoimala vielä tämän vuoden aikana.

Harakan luontokeskus sijaitsee Helsingin edustalla, lyhyen laivamatkan päässä Kaivopuistosta. Helsingin kaupungin ympäristökeskus vastaa luontokeskuksen toiminnasta. Keskuksessa voi perehtyä Itämereen ja saariston luontoon näyttelyiden avulla, opastetuilla retkillä sekä saaren luontopolkua kiertäen. Koulu- ja päiväkotiryhmille tarjotaan luontokoulupäiviä ja saariseikkailuja.

Hiilineutraali Harakka -hankkeella halutaan parantaa luontokeskuksen energiatehokkuutta ja saada tietoa ja kokemuksia uusiutuvien energiamuotojen käytöstä. Tärkeä osa hanketta on tehdä uusiutuvaa energiaa tunnetuksi koululaisille ja opiskelijoille, ympäristökasvatuksen toimijoille ja viranomaisille sekä asukkaille ja yrityksille, jotka suunnittelevat uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Hankkeeseen liittyvä nettisivusto ilmestyy syksyllä.

EU:n ilmastotavoitteet taustalla

Hiilineutraali Harakka -hanke liittyy Euroopan unionin vuonna 2007 asettamiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tavoitteena on, että kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät EU:ssa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, verrattuna vuoden 1990 tasoon. Energiatehokkuutta pyritään nostamaan 20 prosentilla peruskehitykseen verrattuna. Lisäksi halutaan lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen biopolttoaineiden osuus on sovittu nostettavaksi 10 prosenttiin.

Myös Helsingin kaupunki osallistuu näiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kaupunki on luvannut vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Aurinkogrillillä vesi kuumaksi

Luontokeskuksessa voi tutustua aurinkogrillin käyttöön. Lautasantennia muistuttava grilli heijastaa auringon säteet keskipisteeseensä, jolloin sen ritilällä voi esimerkiksi keittää vettä tai grillata ruokaa. Veden saaminen kiehumispisteeseen vie noin puolisen tuntia.

– Jos käytössä olisi musta kattila, saisi teeveden kuumaksi huomattavasti nopeammin, kertoo Hiilineutraali Harakka -hankkeen projektikoordinaattori Annukka Luomi.

Kattila kuumenee aurinkogrillissäKattila kuumenee aurinkogrillissä.

Aurinkopuhaltimia tai toiselta nimeltään aurinkoilmalämmittimiä löytyy luontokeskuksen kahdesta rakennuksesta. Rakennusten ulkoseiniin on kiinnitetty kaksi laatikkoa, joista suuremman tumma pinta kerää auringon lämpöä ja pienemmän aurinkokenno tuottaa energiaa puhaltimen propellin pyörittämiseen.  Rakennuksen sisäpuolella on puhaltimen katkaisija sekä ilmanvaihtoritilä, jonka läpi lämmintä ja kuivaa ilmaa puhaltaa huoneeseen. Aurinkopuhallin antaa peruslämpöä, tehostaa ilmanvaihtoa ja poistaa kosteutta.

Luontokeskukseen tuleva neljän kilowatin tuulivoimala odottaa lupakäsittelyn valmistumista. Voimalan mastosta tulee 18 metriä korkea ja propellin halkaisijasta viisi metriä pitkä. Neljän kilowatin suuruisen voimalan teho riittää pientalon valaistukseen, sähkölaitteisiin kuluvaan sähköön ja vieläpä osaan ympärivuotisesta lämmitysenergian tarpeesta.

AurinkogrilliProjektikoordinaattori Annukka Luomi esittelee aurinkogrillin käyttöä veden kuumentamisessa.

Energiatehokkuuden parantaminen luontokeskuksen toiminnassa on tarkoittanut ikkunoiden ja ovien tiivistämistä, lämmityksen järkeistämistä sekä energiankulutuksen seuraamista. Luontotalossa on reaaliaikainen virrankulutusmittari, josta kävijätkin voivat seurata talon energiankulutuksen vaihtelua.

– Hiilineutraali Harakka -hankkeella halutaan kannustaa energiansäästöön ja esitellä uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksia. Täältä Harakan luontokeskuksesta voi hakea ideoita omaan asumiseen, kehottaa Annukka Luomi.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:stä. Euroopan unionin osuus hankkeen rahoituksesta on 105 700 euroa. EU-rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsingin kaupunki rahoittaa hanketta 45 300 eurolla.

Teksti ja kuvat: Uudenmaan aluetiedottaja Hanna Päivärinta