Uutinen 31.8.2011

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EU-kansalaisuuden mukanaan tuomat oikeudet ja kansalaisten asema on vielä yli puolelle unionin kansalaisista tuntematon asia. Siksi Euroopan komissio on päättänyt nimetä vuoden 2013 Euroopan unionin kansalaisten teemavuodeksi.

EU:ssa kaikilla kaksi kansalaisuutta

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus vapaasti liikkua unionin alueella. Kuva: Eurooppatiedotus.

Euroopan unioni koostuu jäsenvaltioista ja niiden kansalaisista, mutta jokainen unionin jäsenmaan kansalainen on samalla myös EU:n kansalainen. Vuonna 2010 yli 12 miljoonaa kansalaista asui eri jäsenvaltiossa kuin omassaan. Unionissa on kuitenkin yli 500 miljoonaa kansalaista ja viideosa pitääkin työskentelyä toisessa jäsenvaltiossa liian hankalana.

Euroopan unionin kansalaisuus vahvistettiin ensi kertaa Maastrichtin sopimuksessa 20 vuotta sitten. Sopimukseen kirjattiin ensi kertaa Euroopan unionin kansalaisuus. Kahdessakymmenessä vuodessa on saatu aikaan monia parannuksia muun muassa matkailun ja liikkuvuuden helpottamiseksi.

Oikeus- ja kansalaisuusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan vapaa liikkuvuus on EU:n oikeuksista tärkein. Hän toivoo, että kaikki EU:n kansalaiset voisivat ongelmitta työskennellä ja matkustaa muualla unionin alueella.

Kansalaisten oikeudet demokratian perustana

Euroopan unionin kansalaisuus liittyy läheisesti unionin demokraattisiin periaatteisiin.

EU:n kansalaisilla on oikeus kouluttautua myös muissa EU-maissa. Kuva: Euroopan komissio.

Liikkumisvapaus unionin alueella on oikeuksista konkreettisin – se tuo mukanaan myös muita oikeuksia toisen jäsenvaltion alueella. Kansalaisten oikeuksiin kansallisten rajojensa ulkopuolella kuuluvat esimerkiksi oikeus koulutukseen, oikeus ammattipätevyyden tunnustamiseen, oikeus terveydenhuoltoon ja oikeus hankkia sosiaaliturvaan liittyviä etuuksia. Usein ongelmaksi nousee kuitenkin tiedonpuute itselle kuuluvista oikeuksista, mikä saattaa rajoittaa ihmisten halukkuutta käyttää oikeuksiaan.

Henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja omaan elämään liittyvien oikeuksien lisäksi unionin kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinmaassaan Euroopan parlamentin sekä kunnallisvaaleissa. Näin kansalaiset pääsevät osallistumaan demokratian toteuttamiseen unionissa myös asuessaan muualla kuin kotimaassaan.

Teemavuodet pyrkivät lisäämään tietoa

Eurooppalaiset teemavuodet ovat koko EU:n kattavia tiedotuskampanjoita, joilla kansalaisille viestitään kulloinkin valitusta teemasta. Teemavuosien kohteina ovat olleet esimerkiksi kulttuurienvälinen vuoropuhelu, köyhyyden poistaminen, liikuntakasvatus ja yhdenvertaisuus. Kuluva vuosi 2011 on vapaaehtoistoiminnan vuosi, jonka tarkoituksena on vapaaehtoistyön tunnettuuden ja merkityksen lisääminen.

Vuoden 2012 teemana on aktiivinen ikääntyminen. Ikääntyvien mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti yhteiskunnalliseen elämään halutaan parantaa. Kuva: NN – norden.org.

Vuosi 2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Vuoden tavoitteena on edistää ikääntyvien aktiivista toimintaa yhteiskunnassa. Tehtävänä on parantaa ikääntyvien mahdollisuuksia pysyä aktiivisina ja elää itsenäisesti. Haasteita ovat esimerkiksi työelämä, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, aikuiskoulutus, vapaaehtoistoiminta, asuminen, tietotekniikka ja liikenne.

Kulloisenkin teemavuoden tavoitteita pyritään toteuttamaan erilaisilla viestintä,-, koulutus- ja tiedotuskampanjoilla. Tapahtumia järjestetään kansallisesti ja unionin tasolla, mutta tärkeä osa on myös Europe Direct- ja Sinun Eurooppasi –verkkoportaaleilla, joista kansalaisten toivotaan löytävän tietoa oikeuksistaan.

Lisätietoja:

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011

Europe Direct -verkkoportaali

Sinun Eurooppasi –verkkoportaali