Uutinen 5.9.2011

Euroopan rikas kielikartta

Eurooppa on kielellisesti rikas ja monimuotoinen maanosa. Laajentuvassa Euroopan unionissa on jouduttu miettimään paljon myös kielikysymyksiä.

Euroopan kielten päiväEuroopan kielten päivää vietetään 26.09. ympäri Eurooppaa. Kuva: Euroopan komissio.

500 miljoonan asukkaan unionissa on tällä hetkellä 27 jäsenvaltiota ja 23 virallista kieltä. Yksi kieli voi olla virallinen kieli useammassa maassa, kuten esimerkiksi ranska. Kustakin jäsenvaltiosta hyväksytään viralliseksi kieleksi maan kansallinen kieli tai kielet kuten Suomesta suomen ja ruotsin kielet.

Toisaalta Euroopassa on myös autonomisia alueita, joiden omaa kieltä saattaa puhua suurempi joukko ihmisiä kuin jotakin EU:n virallisista kielistä. Tällainen kieli on esimerkiksi katalaani. Arviolta yli 40 miljoonaa kansalaista puhuu säännöllisesti jotakin alue- tai vähemmistökieltä. Euroopassa on myös uhanalaisia kieliä, joita kutakin puhuu enää muutama sata ihmistä. Yleisin kieli on saksa. Sitä puhuu yli 90 miljoonaa ihmistä.

Monikielisyys – rikkaus ja haaste

Euroopan komissio on ollut unionin kehityksen moottori ja vastannut myös unionin kielipolitiikasta. Perusta kielipolitiikalle on kirjattu jo Euroopan talousyhteisön viralliseen asetukseen 1/1958.

KääntäminenEuroopan parlamentin tekstit käännetään suoraan kielestä toiseen. Mahdollisia kieliyhdistelmiä on kuitenkin 506 kappaletta, joten käyttöön on otettu ns. rele-kielijärjestelmä. Relekielinä toimivat englanti, ranska ja saksa. Kuva: Euroopan komissio.

Monikielisyysperiaatteen mukaisesti jäsenmaiden viralliset kielet ovat EU:n työkielinä tasavertaisia. Se merkitsee EU-kansalaiselle palveluja hänen omalla äidinkielellään. Asioiminen unionin toimielinten kanssa ei siis kaadu kieliongelmiin. Kaikki lainsäädäntö käännetään ennen voimaansaattamista virallisille kielille ja julkaistaan virallisessa lehdessä.

Käytännössä EU:n työkieliksi ovat vakiintuneet ranska, englanti ja saksa. Kaikki viralliset kokoukset kuitenkin tulkataan ja käännetään virallisille kielille. Suomalaiset europarlamentaarikot käyttävät mielellään täysistunnoissa puheenvuoroissaan äidinkieltään.

EU:n monikielisyysperiaate tuo haasteita käytännön työhön etenkin laajentuvassa unionissa. EU:n toiminnan alussa oli käytössä neljä virallista kieltä ja käännöstyön hoiti 25 työntekijää. Nyt henkilöstömäärä käännöstyössä sekä käännösten määrä ovat satakertaistuneet. Lähivuosina esimerkiksi Kroatia ja mahdollisesti Islanti kasvattavat jälleen virallisten kielten määrää.

Euroopan unionin kielipolitiikka – koulutuksen ja kulttuurin tukemista

Euroopan unioni tukee ja edistää monella tavalla monikielisyyttä, kielten opiskelua ja kulttuurivaihtoa. Tavoitteena on, että jokainen EU-kansalainen osaisi vähintään kahta vierasta kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Kielitaitoinen ihminen pystyy paremmin hyödyntämään työmarkkinoita, koulutusta ja liikkuvuuden tuomia etuja.

Androulla VassiliouKomissaari Androulla Vassiliou vastaa muun muassa monikielisyyteen liittyvistä asoista. Kuva: Euroopan komissio.

EU:lla on erilaisia toimintaohjelmia, opiskelu- ja kielivalmennusta, vaihto-ohjelmia, sekä koulutus- ja kielihankkeita. Elinikäisen oppimisen ohjelma (2007-2013) tukee kieltenopiskelua sekä ammattikoulutuksen että korkeakoulutuksen aloilla.

Unionilla on myös erilaisia sähköisiä palveluja, joita voi käyttää kieltenopiskeluun. Tarjolla on ohjelmia lähes kaikille ikäryhmille. Aihepiirit ohjelmissa vaihtelevat urheilusta ruokaan.

Euroopan kielten teemapäivä – kulttuurin ja kielten juhla

Euroopan kielten päivää vietetään 26. syyskuuta. Päivä on Euroopan komission ja Euroopan neuvoston aloite ja päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota kieltenopiskelun tärkeyteen, lisätä kielten ja kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kielten päivän kunniaksi järjestetään tapahtumia eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa.

Lisätietoja:

Euroopan kielten päivä

Kielet Euroopan unionissa

Monikielisyys Euroopan parlamentissa