Uutinen 10.10.2011

EU:n visio: vuonna 2050 kaupunkiliikenteessä ei käytetä tavanomaisia polttoaineita

Euroopan unionin perusvapauksiin kuuluu olennaisesti liikkumisen vapaus, niin ihmisten kuin tavaroiden. Molempiin tarvitaan erilaisia välineitä ja Euroopan komissio korostaakin liikenteen vahvaa merkitystä Euroopan sisämarkkinoille. EU:n liikenne 2050 –ohjelma antaa suuntaa tulevaisuuden eurooppalaisille liikenneratkaisuille. Uusilla ratkaisuilla olisi tarkoitus vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteena kilpailukykyinen Euroopan liikennealue

Eikka Kosonen ja Merja KyllönenLiikenneministeri Merja Kyllösen mielestä on positiivista, että erityisesti nuoret suhtautuvat Uudellamaalla myönteisesti joukkoliikenteen kehittämiseen. Kuvassa vasemmalla komission Suomen edustuston päällikkö Eikka Kosonen ja oikealla toimittaja Olli Ihamäki. Kuva: Eurooppatiedotus.

Euroopan unionin Liikenne 2050 –ohjelman tavoitteena on tehostaa liikennettä ja yhdistää Euroopan maantie-, raide-, ilma- ja vesiliikenteen verkostoja. Vuoteen 2050 mennessä pyritään toteuttamaan monia yhteiseurooppalaisia tavoitteita, joilla leikataan EU:n kasvihuonepäästöjä 60 prosentilla.

EU arjessa – EU liikenteessä –tapahtumissa Uudellamaalla pohdittiin syyskuun lopulla tulevaisuuden liikenneratkaisuja niin pääkaupunkiseudulla kuin koko Euroopankin tasolla. EU:n tulevaisuuden suunnitelmissa on esimerkiksi, että kaupunkiliikenteessä ei enää liikuttaisi tavanomaisia polttoaineita käyttävillä autoilla vuoteen 2050 mennessä. Avaintavoitteisiin kuuluu myös, että 50 prosenttia yli 300 kilometrin matkustaja- ja tavaraliikenteestä siirretään maanteiltä rautatie- tai vesiliikenteeseen.

Uusimaalaiset joukkoliikenteen kannalla

Satu Hassi EU-arjessaEuroopan parlamentin jäsen Satu Hassi osallistui EU arjessa – EU liikenteessä –tapahtumaan Helsingissä. Hassin mukaan Suomessakin tulisi työmatkapyöräilyä lisätä. Kuva: Eurooppatiedotus.

Euroopan komission Suomen edustuston EU arjessa –tilaisuutta varten teettämän gallupin mukaan valtaosa eli 80 prosenttia uusimaalaisista pitää tärkeämpänä sijoittaa joukkoliikenteeseen kuin yksityisautoiluun. Joukkoliikenteen kehittämisen kannalla ovat erityisesti alle 25 -vuotiaat.

Enemmistö uusmaalaisista (55 %) kannattaa kyselyn mukaan myös EU:lle entistä tiukempia autojen päästörajoja.