Uutinen 18.10.2011

EU-rahoituksen opas 2011-2013

Tämä rahoitusopas sisältää perustiedot EU:n rakennerahastoista ja keskeisistä rahoitusohjelmista.

EU-rahoituksen opasOsa EU-tuesta maksetaan kansallisten viranomaisten välityksellä,
osaa haetaan suoraan Euroopan komissiolta. Komissiolta haettava rahoitus liittyy EU:n eri toimintalohkoilla − esimerkiksi koulutuksessa ja työllisyydessä − toteutettaviin toimiin. Hankkeet edellyttävät useimmiten eurooppalaista ulottuvuutta, toisin sanoen niissä tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta.

Rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.

Lue uudistetusta EU-rahoituksen oppaastamme yksityiskohtaisemmin jo toteutuneista, EU-rahoituksella tuetuista projekteista, sekä rahoituksen hakemisesta.

pdf EU-rahoituksen opas 2011-2013 (pdf 714 KB)