Uutinen 25.10.2011

EU:n koheesiopolitiikkaa tehostetaan

Euroopan komissio hyväksyi 6. lokakuuta ehdotuksen koheesiopolitiikkaa eli alue- ja rakennepolitiikkaa käsittelevästä lainsäädäntöpaketista. Paketissa määritellään koheesiopolitiikan linjauksia vuosille 2014-2020. Ehdotusten taustalla on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian eli ns. Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden tukeminen.

EU-rahoituksen vaikutuksia halutaan tehostaa

HahnJohannes Hahn toimii aluepolitiikasta vastaavana komissaarina. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka vaikuttaa monin tavoin koko unionin alueeseen. Lakipaketin mukaan, jokainen EU-valtio tekee komission kanssa kumppanuussopimuksen, jossa määritellään kansalliset tavoitteet. Komissio haluaa varmistaa, että tehoton makrotalous- ja finanssipolitiikka tai heikko hallinnointi eivät heikennä rahoituksen vaikutusta talouskasvuun ja työllisyyteen.

Koheesiopolitiikka tukee työllistymistä

Sosiaalialan investoinnit ovat keskeisessä asemassa tulevassa rahoitusohjelmassa. Kymmenen viime vuoden aikana EU-rahoituksen tuella on synnytetty yli miljoona työpaikkaa. ”Kansalaisten tarpeet halutaan asettaa etusijalle, kun toteutetaan toimia talouskriisin selättämiseksi”, totesi työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava komissaari László Andor.

xSuomen saaman koheesiotuen painopistealueita ovat Lappi ja Itä-Suomi. Kuva: Visit Finland.

Alue- ja rakennepolitiikan osuus unionin budjetista on reilu kolmannes. Suomen saama osuus EU:n rakennerahastovaroista on kaudella 2007–2013 yhteensä noin 1,7 miljardia euroa, joka painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Komission ehdotuksesta neuvotellaan seuraavaksi EU:n neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Ehdotuksen täytäntöönpano on määrä aloittaa vuonna 2014.

Lue lisää:

EU:n koheesiopolitiikan lakipaketti 2014–2020: tavoitteena tuloksellisuuden parantaminen

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko

Koheesio-politiikka 2007-2013

Koheesiopolitiikan lainsäädäntöehdotukset 2014-2020

Lisätietoa lainsäädäntöpaketista