Uutinen 25.10.2011

Suomen jäsenmaksut laskivat vuonna 2010

Komission julkaisemien tietojen mukaan Suomen nettomaksuosuus vuonna 2010 oli 300,2 miljoonaa euroa. Suomen väkiluvulla jaettuna nettomaksuja kertyi 57 euroa asukasta kohden. Nettomaksu oli 244,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 544,2 miljoonaa euroa. Suomen bruttokansantulosta nettomaksuosuus on 0,16 %.

Jäsenmaan nettomaksu saadaan vähentämällä jäsenmaan EU:lle maksamista maksuista summa, jonka jäsenmaa saa EU:n budjetista. Jäsenmaksut EU:lle määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäverokertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan.

EurotEU-maiden jäsenmaksut määräytyvät bruttokansatulon, arvonlisäverokertymiensekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan. Kuva: NN – norden.org.

Eri maiden EU-maksujen kehitykseen vaikuttavat muun muassa EU:n maatalouspolitiikan meneillään oleva uudistus, muutokset koheesiopolitiikan suuntaamisessa, eräille jäsenmaille myönnetyt maksualennukset sekä kirjanpidolliset syyt.

Suomi nettomaksajana keskimääräistä alhaisempaa tasoa

Suomen nettomaksuasemaa voidaan arvioida suhteessa muihin unionin jäsenmaihin Euroopan komission julkaisemien vertailukelpoisten tietojen perusteella. Suhteessa bruttokansantuloon Suomi on 300,2 miljoonalla eurollaan nettomaksajana keskimääräistä hieman alhaisempaa tasoa. Suurimmat nettomaksajat vuonna 2010 olivat Belgia, Saksa, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat.

Komission arvion mukaan vuonna 2010 Suomi maksoi EU:n budjettiin 1 575,2 miljoonaa euroa. Vastaavasti Suomi sai EU:n budjetista 1 309,6 miljoonaa euroa. Suomeen vuonna 2010 ohjautuneista EU-varoista valtaosa kohdistui eri rahoitusohjelmien kautta maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämiseen sekä talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn kohentamiseen.

Unionin koko budjetti vuonna 2010 oli noin 122 miljardia euroa eli vajaan prosentin jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Vuonna 2011 unionin arvioitu budjetti on noin 142 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Euroopan komission budjettisivut (englanniksi)

EU:n talousraportti 2010 (EU budget 2010: Financial report)

EU:n vuoden 2011 talousarvio

Valtiovarainministeriön kooste EU:n ja Suomen välisistä rahavirroista 2010