Uutinen 22.11.2011

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Ulkoasiainministeriö uudistaa EU-kansalaisviestintää

Ulkoasiainministeriö uudistaa Eurooppatiedotuksen toimintaa ja luopuu asteittain lähes kaikista maakunnallisista tiedotuspisteistään ja keskittää toiminnan ministeriöön. Eurooppatiedotuksen Lapin aluetiedotuksen toimintaa kehitetään kytkemällä se tiiviimmin Suomen EU-arktisen informaatiokeskushankkeen kanssa. Jatkossa EU-kansalaisviestintää hoidetaan ministeriöstä panostamalla ennen kaikkea verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan. Eurooppatiedotus järjestää myös tulevaisuudessa yleisö- ja koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea, julkaisee EU-aiheista tiedotusaineistoa ja antaa EU-neuvontapalveluja puhelimitse ja sähköpostitse. Uudistuksen yhteydessä turvataan Eurooppatiedotuksen vakinaisen henkilöstön mahdollisuus siirtyä uusiin tehtäviin ulkoasiainministeriössä.

Uudistuksen taustalla on tarve modernisoida Eurooppatiedotuksen toimintaa ja samalla tehostaa resurssien käyttöä. Eurooppatiedotus perustettiin EU-kansanäänestystä varten vuonna 1993 vastaamaan kansalaisten EU-tiedontarpeeseen. Sen toimintamalli puolusti hyvin paikkaansa Suomen liittyessä Euroopan unioniin, EU-jäsenyyden alkuvuosina ja Suomen liittyessä Euroopan talous- ja rahaliittoon. Toimintamalli, jossa Eurooppatiedotuksen toimipisteet sijaitsivat jokaisessa Suomen maakunnassa ja perustuivat asioimiseen kasvokkain puolusti hyvin paikkaansa aikana ennen internettiä. EU-keskustelu ja samalla tiedontarve on kuitenkin pitkälti siirtynyt verkkoon.

EU-kansalaisviestinnän laatua ja nopeutta voidaan parantaa keskittämällä voimavarat yhteen paikkaan sekä suuntaamalla päivittäistiedotus internettiin.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Peter Stenlund, puh. 09 1605 5020, yksikönpäällikkö Marja Aspelund, puh. 040 742 3519