Uutinen 12.12.2011

Talouspoliittinen liitto syntyy

Euroopan valtionjohtajat neuvottelivat 8. ja 9. joulukuuta Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Brysselissä tarvittavista toimista Euroopan talous- ja finanssikriisin torjumiseksi. Keskusteluiden tuloksena päätettiin muodostaa talouspoliittinen liitto, joka tiukentaa EU-maiden talouskuria ja vahvistaa kriisimekanismeja.

Talouspoliittiseen liittoon osallistuvat EU:n jäsenmaat – tällä hetkellä ulkopuolelle on jäämässä ainakin Iso-Britannia – sitoutuvat niin kutsuttuun velkajarruun eli lainsäädännössä määriteltyyn velkakattoon. Talouskuria lisätään myös rajoittamalla julkisen talouden rakenteellinen alijäämä 0,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tätä sääntöä rikkovalle jäsenmaalle voidaan entistä helpommin määrätä sanktioita.

Pääministeri Jyrki Katainen, Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.Pääministeri Jyrki Katainen, Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Kuva: Euroopan komissio

Sääntömuutokset perustuvat maiden välisiin sopimuksiin, jotka pyritään vahvistamaan tulevaan maaliskuuhun mennessä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn ehdotusta perussopimuksen muuttamisesta ei pidetty tällä hetkellä mahdollisena.

Kokouksen toinen keskeinen neuvottelutulos oli kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n roolin kasvattaminen. Tämän hetken tavoitteena on, että IMF saa rahoitusta pelastuspaketteihinsa sekä euromailta että muilta EU-mailta yhteensä 200 miljardin euron edestä. IMF:n mukaantulon toivotaan lisäävän sijoittajien luottamusta euroalueeseen.

Pysyvän vakausmekanismin käyttöönotto aikaistuu

Päämiehet pääsivät myös sopuun Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EVM) käyttöönoton aikaistamisesta. Päätöksen seurauksena EVM otetaan käyttöön jo ensi kesänä.

Suomen kannalta vaikea neuvottelukysymys oli pysyvän vakausmekanismin päätöksentekomenettely. Suomi ajoi yksin mallia, jossa EVM:n tukipäätökset vaatisivat aina jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän. Muut maat olivat tarvittaessa valmiita hyväksymään 85 prosentin määräenemmistöpäätöksen. Lopulta julkilausuman alaviitteeseen kirjattiin, että tällainen ratkaisu edellyttää Suomen eduskunnan erillisen hyväksynnän.

Suomen kannalta tärkeänä neuvotteluvoittona voidaan pitää julkilausumaan lisättyjä yksityisen sektorin yhteistoimintalausekkeita, jotka mahdollistavat velkojien saatavien leikkaukset.

Kroatian liittyminen unionin jäseneksi sai vahvistuksen

Talouskriisin lisäksi asialistalla oli laajentuminen. Päämiehet allekirjoittivat Kroatian liittymissopimuksen, ja maa liittynee unioniin heinäkuussa 2013.

Sillä edellytyksellä, että myönteinen kehitys Kosovon osalta jatkuu, päätti Eurooppa-neuvosto myöntää Serbialle ehdokasmaa-aseman maaliskuussa 2012. Mikäli Montenegro toteuttaa siltä vaaditut uudistukset, voidaan liittymisneuvottelut avata kesäkuussa 2012.

Lisätietoa

pdfEurooppa-neuvoston päätelmät 9.12.2011

pdfEuroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma 9.12.2011

Valtioneuvoston tiedote