Uutinen 11.1.2012

EU:n teemavuosi 2012

Tänä vuonna vietetään EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Suomessa tapahtumia koordinoi Työterveyslaitos.

EU:n teemavuosi 2012: Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Sirpa PietikäinenEuroparlamentaarikko Sirpa Pietikäinen puhui teemavuotta käsitelleessä tilaisuudessa Tampereella. Kuva: Juhana Tuomola/UM.

”Ikääntymistä käsitellään liikaa miinusmerkkisinä numeroina”, avasi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen näkymiä tulevaan EU:n teemavuoteen Tampereella pidetyssä tilaisuudessa. Pietikäinen muistutti ikääntyvien määrän kasvun Euroopassa olevan erittäin myönteistä, koska se on johdonmukainen seuraus terveydenhoidon ja elämänlaadun paranemisesta.

Ikääntyvät eivät ole yhtenäinen ryhmä

Ikääntyvät eivät muodosta kategorisesti yhtenäistä ryhmää missään Euroopan maassa. Esimerkiksi kasvava huolenaihe eurooppalaisella tasolla on erityisesti ikääntyvien naisten haavoittuvuus. Syynä tähän ovat naisten pidemmän elinajan ja pienempien eläkkeiden muodostama köyhyysriski.

EU:n tasolla ikääntyminen on saanut viime vuosina teemavuoden ohella muutenkin enemmän huomiota. Komissio on hiljattain julkaissut tiedonannon väestön ikääntymisestä ja Alzheimerin tautia sekä muita dementioita koskevan eurooppalaisen aloitteen. Euroopan parlamentti on käsitellyt näiden ohella myös mietintöä naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Ikääntyvien palvelut hoitavat ja kuluista vastaavat unionissa jäsenvaltiot. EU käyttää silti huomattavia summia muun muassa aiheeseen liittyvään tutkimukseen. Seitsemännestä puiteohjelmasta tuetaan yksistään kuluvalla ohjelmakaudella 2007-2013 arviolta 160 miljoonalla eurolla ikääntymiseen liittyvien hermostorappeumasairauksien tutkimusta.

Ikääntyvien oikeuksien varmistamisessa tulisi Sirpa Pietikäisen mukaan valita menoerä-näkökulman sijaan ennen kaikkea oikeusperustainen lähestymistapa. Tähän antavat selkänojaa niin EU:n perusoikeuskirja, YK:n ihmisoikeusjulistus kuin Suomen perustuslakikin. Myös Suomessa on tarvetta erityiselle vanhusasiamiehelle.

Teemavuoden tapahtumia koordinoi Suomessa työterveyslaitos

xAktiivinen ikääntyminen, sukupolvien välinen yhteistyö ja elinikäinen oppiminen ovat asioita, joita teemavuoden kautta halutaan tuoda paremmin esiin. Kuva: Visit Finland.

Ikääntyvä ihminen ei ole kunnissa vain sosiaali- ja terveystoimen asiakas. Myös kaavoitus-, kulttuuri–, opetus- ja liikuntapalveluissa tulisi huomioida aktiivisen ikääntymisen tarpeet, muistutti professori Anneli Leppänen Työterveyslaitokselta.

Suomessa tulevan teemavuoden tapahtumia koordinoi Työterveyslaitos. Vuoden aikana painotetaan esimerkiksi aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen yhteistyön tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnin kannalta koko elinkaaren aikana. Myös elinikäisen oppimisen ajatus on tärkeä osa teemavuotta.

Kansalaisjärjestöt, organisaatiot ja erilaiset foorumit voivat osallistua teemavuoteen aiheeseen liittyvällä teemalla tai tapahtumalla.

Lisätietoa:

Age Platform Europe –verkosto

Aktiivisen ikääntymisen teemavuoden 2012 verkkosivut/Työterveyslaitos

EU-komission tiedonanto väestön ikääntymisen vaikutusten käsittelystä

Mietintö (Pietikäinen 2010) naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa

Teemavuoden 2012 verkkosivut EU:ssa