Uutinen 26.1.2012

Ikääntyminen on mahdollisuus – ei ongelma

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimon asiantuntija Mauri UusilehtoKansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimon asiantuntija Mauri Uusilehto. Kuva: Hanna Päivärinta

EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden -teemavuosi 2012 avattiin Uudenmaan Eurooppatiedotuksessa 13.tammikuuta. Tilaisuudessa puhuivat Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari ja asiantuntija Mauri Uusilehto Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Cimosta.

Päälle sadan tilaisuuteen osallistujan innostuksesta ja kiinnostuksesta huokui, että teemavuosi koetaan tärkeäksi.

Ennakkoluulot romukoppaan

– Kehitysmaissa ei tunneta ilmiötä, jossa ikäihmisten arvo ja arvokkuus viedään, totesi europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Epäkunnioittava asenne ikäihmisiä kohtaan on hänen mielestään eurooppalainen ja suomalainen ilmiö. Asenneilmaston tulisi muuttua.

Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari rohkaisee muuttamaan asenneilmastoa ikääntymistä kohtaan.Euroopan parlamentin jäsen Liisa Jaakonsaari rohkaisee muuttamaan asenneilmastoa ikääntymistä kohtaan. Kuva: Hanna Päivärinta

Jaakonsaari muistutti, että jo talouden tosiasiat pakottavat tarkastelemaan ikääntymistä uudella tavalla. Ikääntyminen olisi nähtävä mahdollisuutena, ei ongelmana. Ikääntymiseen liittyvien sairauksien määrän arvioidaan lähitulevaisuudessa kaksinkertaistuvan, joten ikäsairauksien tutkimukseen tulisi panostaa jo nyt. Tärkeää olisi myös ikääntymisen alueita koskevan lääketieteen kehittäminen. Uusille lääketieteellisille keksinnöille ja tuotekehittelylle olisi kysyntää myös maailmalla.

Toisaalta ihmiset elävät Euroopassa pidempään ja terveempinä kuin aiemmin. Siksi työurien edistämistä pitäisi koko Euroopassa tukea esimerkiksi joustavilla eläkejärjestelmillä sekä ikäjohtamista tukemalla.

 Ennakkoluulot yli 50-vuotiaisiin työnhakijoihin joutaisi heittää romukoppaan, Jaakonsaari painotti.

 Elämänikäinen oppiminen edellyttää Jaakonsaaren mielestä tietoteknisen osaamisen parantamista. Tietotekniikan käyttöön ei kuitenkaan saisi pakottaa ketään. Palveluiden tulisi olla saatavana myös perinteisissä muodoissa, eikä asioimista tulisi siirtää ainoastaan tietokoneilla hoidettavaksi.

Yksinasuvat kohderyhmäksi

Jaakonsaaren mielestä sukupolvien välistä solidaarisuutta voidaan tukea luomalla kohtaamisen mahdollisuuksia eri ikäisille. Osaamisen siirtäminen nuorille on tärkeää ja ikäihmisille suunnatut palvelut helpottavat välillisesti tai suoraan myös nuorempien elämää.

Jaakonsaaren mukaan Suomi voisi EU:ssa nostaa esiin yksinasuvat ikä-ihmiset omana kohderyhmänään. Esimerkiksi yksinasuvilla naisilla on usein pienet eläkkeet. Yksinasuvien ikäihmisten selviytymistä ja arkisen elämänhallinnan järjestämistä tulisi tukea koko EU-alueella.

Seniori-ikäisille työpajoja

Mauri Uusilehto vei teemavuoden käytännön tasolle esitellessään EU:n Grundtvik- ohjelmaa. Grundtvig tarjoaa erilaisia vaihtoehtoisia koulutusväyliä, joiden avulla osallistujat voivat parantaa tietojaan ja osaamistaan. Kuulijoita kiinnostivat erityisesti ohjelmaan kuuluvat workshopit eli työpajat, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Teemoina näissä työpajoissa ovat olleet esimerkiksi taide, käsityöt tai kielet.

Uusilehto rohkaisi kuulijoitaan lähtemään mukaan toimintaan. Cimon verkkosivuilta voi etsiä itseään kiinnostavan workshopin ja ottaa yhteyttä suoraan järjestäjään. Järjestäjätaho korvaa kohtuulliset matkakulut ja tarjoaa osallistujalle ilmaiseksi majoituksen sekä ruokailut.

Workshopissa kokoonnutaan yhteisen aihealueen ympärille 5-10 päiväksi. Osallistuminen on ilmaista. Osallistua voi kuka tahansa aikuinen, joka asuu Grundtvig-ohjelmaan osallistuvassa maassa; EU-jäsenvaltioiden lisäksi Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Turkissa, Kroatiassa tai Sveitsissä. Mukaan toivotaan erityisesti henkilöitä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Workshopin perustaminen

Workshopeja voivat järjestää kaikki aikuisten oppimisesta kiinnostuneet organisaatiot. Cimo myöntää suomalaisille järjestäjille tukea järjestelykuluihin sekä osallistujien matkoihin, majoitukseen ja ruokailuihin. Tänä vuonna lisäpisteitä hakemuksiinsa saavat ne, joilla workshopin pääkohderyhmänä ovat seniori-ikäiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, työttömät tai vammaiset.

Tämän vuoden hakemusten jättämiselle alkaa tulla kiire, sillä hakuaika päättyy 21.2.2012. Haku on syytä aloittaa Cimon sivuilla olevan hakuoppaan lukemisella.

 

Lisätietoa:

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välinen solidaarisuus –teemavuoden Euroopan Komission sivusto

Suomessa teemavuodesta vastaa Työterveyslaitos

Lista olemassa olevista workshopeista [pdf]

Workshopin järjestäminen Suomessa