Uutinen 1.2.2012

Uudet säännöt EU:n ja euron pelastusrenkaina

Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Eikka Kososen mukaan EU on tällä hetkellä paitsi taloudellisessa myös poliittisessa kriisissä, joka on sen koko historian pahin. Vakavan talouskriisin lisäksi unionilla on myös paljon muita haasteita ratkottavanaan, kuten unionin suhteellisen painoarvon heikkeneminen globalisaation myötä, väestön ikääntyminen, ilmastokysymykset ja kansainväliset kriisit. Kosonen luennoi Tampereella osana EU:n talouskriisiä käsittelevää avointa luentosarjaa.

Vakavan aloituksen jälkeen Kosonen kertoi kuitenkin olevansa luottavainen. Uudet talouden EU-säännöt korjaavat tilannetta. EU ja euro eivät ole hajoamassa.

EU:n arvot mukaan myös talouspäätöksiin

Eurooppalaiset arvot olisi Kososen mukaan pidettävä mielessä myös talouspäätöksiä tehtäessä. Kestävä kehitys, sosiaalinen markkinatalous, syrjinnän torjuminen ja rauhan edistäminen ovat edelleen ajankohtaisia tavoitteita unionin kaikelle toiminnalle.

Hyvinvointivaltio ja Eurooppa 2020 –strategian tavoitteet eli kestävään kehitykseen  ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimet eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin – jäsenmaat, jotka pyrkineet näihin tavoitteisiin ovat selviytyneet kriisistä muita paremmin. Suomi on yksi esimerkki tällaisista maista.

BudapestUnkari sai tällä viikolla uutta perustuslakiaan koskevan virallisen huomautuksen Euroopan komissiolta. Kuva: Euroopan komissio

Unkari sai viralliset nuhteet

Aiempina vuosina EU on ollut haluton puuttumaan jäsenmaidensa sisäisiin asioihin. Kreikan taloustilanne oli tiedossa jo monta vuotta sitten, mutta silloin siihen ei sääntöjen uupuessa puututtu. Nyt tiukentuva talouden koordinaatio on muuttanut tilannetta. EU voi jatkossa herkemmin tarttua jäsenmaidensa tekemisiin.

Kuin todisteena muuttuneesta tilanteesta tuli kesken luentotilaisuuden tieto, että komissio on antanut virallisen huomautuksen Unkarille maan perustuslakiin liittyen. Huomautus koskee Unkarin keskuspankin itsenäisyyttä, tietoturvallisuuden heikkouksia sekä oikeuslaitosta.

Eikka Kosonen kommentoi Unkarin saaneen komissiolta huomautuksen ongelmista jo perustuslakinsa valmistelun yhteydessä. Unkari ei ottanut sitoumuksiaan tosissaan, Kosonen totesi. Nyt komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen, mikäli Unkari ei tee muutoksia perustuslakiinsa ja neuvottele sopuratkaisusta komission kanssa.

 

Lisätietoa:

Luentosarjan ohjelma

Eurooppatiedotuksen EU:n talouskriisi -opas