Uutinen 16.4.2012

Haku EU-uralle

EU careers

Ainoa tapa saada vakituinen EU-virka on osallistua rekrytointikilpailuun, jonka järjestämisestä vastaa Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO (The European Personnel Selection Office) Kaksi vuotta sitten toteutetun uudistuksen myötä hakuprosessi nopeutui ja lyheni, ja nykyään kilpailuja järjestetään vuosittain.

Vuoden 2012 yleisen EU-hallintovirkamieskilpailun hakuaika tasoille AD5 ja AD7 on päättynyt 17.4.2012.

Tämän vuoden kilpailussa haettiin virkamieskokelaita seuraaville osa-alueille: yleisvirkamies, laki, tilintarkastus, viestintä ja ulkosuhteet. Tekijöitä haetaan sekä aloituspalkkaluokkaan AD5 (peruspalkka 4350,-/kk) että AD7-tasolle (peruspalkka 5570,-/kk). Suurimpina työnantajia Brysselissä ovat komissio, neuvoston sihteeristö, parlamentti ja EU:n ulkosuhdehallinto, joissa työskentelee noin 19.000 AD-virkamiestä. Heidän joukossaan on 505 suomalaista.

Virkamieskilpailu on tiukka rutistus 

Kilpailut ovat pääsääntöisesti kaksivaiheisia. Ensimmäinen osio järjestetään kussakin jäsenmaassa. Tietokoneella tehtävässä testissä arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta, ei niinkään EU-tiedon hallintaa. Toisessa vaiheessa mukaan päässeet osallistuvat valintaan arviointikeskuksessa Brysselissä. Arviointikeskuksessa tehtävät vaihtelevat suullisista esityksistä haastatteluihin ja erilaisiin ryhmäharjoituksiin.

Kilpailun läpäisevät hakijat valitaan niin sanotulle varallaololistoille, jotka ovat voimassa vuoden. Listalle pääseminen ei takaa vielä työpaikkaa, vaan omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti listalta pääsee töihin.

Suomalaiset ovat pärjänneet kilpailuissa kohtuullisesti. Viime vuoden kilpailuista varallaololistoille selviytyi viisi suomalaista, vuonna 2010 kuusi. Suomen EU-edustusto tukee listalle päässeitä rekrytoitumisessa.

Yleisesti hakijoilta edellytetään Euroopan unionin kansalaisuutta, kyseisen alan erityisosaamista, vaadittavaa kielitaitoa, suoritettua asevelvollisuutta sekä hyvää mainetta. Korkeakoulututkinnon tulee vastata vähintään kolmen vuoden opintoja.

Kilpailuihin valmistautuminen

Virkakilpailuihin voi valmistautua syventämällä omaa ammattiosaamistaan, EU-tietämystä sekä kielitaitoa. Valtioneuvoston EU-sihteeristö järjestää valmennusta vuosittain järjestettäviin kaikille EU-maiden kansalaisille avoinna oleviin hallintovirkamieskilpailuihin. Pääasiallisesti valmennus tapahtuu verkossa.