Uutinen 25.4.2012

Varsinaissuomalaiset suopeita EU:lle

EU arjessa -tapahtuma Turun Hansakorttelissa 16.4. Kuva: Eurooppatiedotus

Varsinaissuomalaiset suhtautuvat pääosin myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Tämä selviää maanantaina EU-arjessa kiertueen yhteydessä julkaistusta Euroopan komission Suomen edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämästä kyselystä. Yli puolet kyselyyn vastanneista piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Viidennes vastaajista suhtautui jäsenyyteen neutraalisti.

Yli puolet kyselyyn vastaajista oli myös sitä mieltä, että EU:n sisämarkkinoilla on ollut positiivinen vaikutus Suomen talouteen. Varsinais-Suomen kannalta tärkeimpinä tulevaisuudenaloina vastaajat pitivät bioteknologiaa, tieto-ja viestintäteknologiaa sekä ympäristö- ja energiapalveluja.

Varsinaisuomalaisten mielestä EU:n tulisi edistää talouskasvua ja työllisyyttä koulutusta edistämällä ja tukemalla sellaisia alueita, jotka ovat menettäneet paljon työpaikkoja.

EU-arjessa -seminaarissa puhuttiin sisämarkkinoiden hyödyistä ja haitoista Varsinais-Suomen maakunnan kannalta. Kuva: Euroopan parlamentti.EU-arjessa -seminaarissa puhuttiin sisämarkkinoiden hyödyistä ja haitoista Varsinais-Suomen maakunnan kannalta. Kuva: Euroopan parlamentti.

 

EU:n sisämarkkinat maakunnan talouden elinehto

Turun EU arjessa –päivän yhteydessä järjestetyssä seminaarissa pohdittiin EU:n sisämarkkinoiden hyötyjä ja haittoja Varsinais-Suomen kannalta. Maakunnan vientivetoinen teollisuus on hyvin altis paitsi Euroopan myös koko maailmantalouden liikkeille.

Varsinais-Suomessa teollisuuden rakennemuutos tuntuukin tällä haavaa monin tavoin. Salon haasteellinen tilanne tunnetaan koko maassa, koska vaikutukset ulottuvat usein myös muualle Suomeen. Poistuvien työpaikkojen tilalle toivotaankin löytyvän uusia pienistä ja keskisuurista yrityksistä myös Varsinais-Suomessa.

”EU:n sisämarkkinat osuus maakunnan kokonaisviennistä on 43 %”, muistutti seminaarissa yksikön päällikkö Kimmo Puolitaival Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Hänen mukaansa tämä kuvastaa hyvin sitä, miten riippuvainen maakunnan talouselämä on kansainvälisestä kaupasta. Esimerkkinä yksikön päällikkö Puolitaival nosti esiin vuosien 2008 –  2009 talousnotkahduksen, jonka seurauksena maakunnasta katosi 15 000 työpaikkaa  joista yksistään 10 000 teollisuudesta.

”Nyt elämme jälleen murrosaikaa, mutta euro on kaikesta huolimatta tuonut vakautta ja turvaa”, summasi yksikön Kimmo Puolitaival sisämarkkinoiden höytyjen ja haittojen saldoa.

 

Seuraavaksi EU arjessa -kiertue suuntaa Lahteen, 4. toukokuuta.

Lue lisää:

 Euroopan komission Suomen edustuston maakuntatutkimus Varsinais-Suomesta

Valokuvia Turun EU arjessa -päivästä Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston facebook-sivulla