Uutinen 27.4.2012

Valmistaudu matkalle!

Kroatia. Kuva: Eurooppatiedotus

Mitä paremmin matkalle lähtijä valmistautuu etukäteen, sitä vähemmän ikäviä yllätyksiä sattuu. Ulkoasianministeriö ja Euroopan kuluttajakeskus tarjoavat palveluja matkustusturvallisuuden lisäämiseksi.

Ulkoministeriön matkustusilmoitus ja matkustustiedotteet

Ulkoasiainministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä omatoimimatkailijoille sekä riskialttiisiin maihin suuntaaville. Matkustusilmoitus on järkevintä tehdä jo ennen matkaa. Matkustusilmoituksessa ministeriölle annetaan hätätapauksia ja kriisitilanteita varten omat henkilötiedot, matkan aikana voimassa olevat yhteystiedot sekä matkaa koskevat tiedot. Kriisitilanteessa, esimerkiksi mahdollisen tsunamin sattuessa, UM kykenee tavoittamaan ilmoituksen tehneet henkilöt. Ilmoitus voidaan tehdä tekstiviestinä, mobiilipalveluna tai henkilötietolomakkeella ulkoministeriön verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaan.

Kriisitilanteissa UM julkaisee verkkosivuillaan sähköpostiosoitteen, johon kriisiin joutuneet matkailijat voivat ilmoittaa yhteystietonsa. Kriisitilanteissa UM:n ja konsuleiden matkapuhelinpalvelut ovat käytössä, mutta verkot voivat ylikuormittua ja yhteydet katketa. Ulkoministeriön verkkosivu-, Twitter- ja Facebook -osoitteet kannattaa jo ennen matkaa kirjata muistiin – niistä löytyy kriisitilanteissa tiedotteita ja ohjeita.

Ennen matkaa on syytä lukea UM:n verkkosivuilta maakohtainen matkustustiedote. Matkustustiedotteessa kerrotaan maiden poliittisesta tilanteesta, liikenteen turvallisuusongelmista, varoitetaan rikollisuudesta ja vaarallisista alueista.

          Myös muiden maiden laatimia matkustustiedotteita kannattaa lukea ennen matkaa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen matkustustiedote on kaikkein varovaisin, kertoo Konsuliyksikön päällikkö Pasi Tuominen Ulkoasiainministeriöstä.

Vakuutukset kuntoon

”Suomalaiset matkustavat riskillä”, Pasi Tuominen toteaa. Esimerkiksi ruotsalaisista matkailijoista 95% ottaa matkavakuutuksen, suomalaisista matkailijoista vain 69%.

Myös interreilaajien kannattaa ottaa matkavakuutus, muistuttaa Pasi Tuominen ulkoministeriön konsuliyksiköstä. Kuva: Eurooppatiedotus/Anu Peltoniemi.Myös interreilaajien kannattaa ottaa matkavakuutus, muistuttaa Pasi Tuominen ulkoministeriön konsuliyksiköstä. Kuva: Eurooppatiedotus/Anu Peltoniemi.

Matkailijan kannattaa kilpailuttaa vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset. Vakuutuksissa on eroja. Matkavakuutuksen lisäksi on hyvä hankkia Kelalta Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppaan suuntautuvalle matkalle.

       

 

Euroopan Kuluttajakeskus neuvoo

Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen käännytään yleensä silloin, kun jotakin matkalla on mennyt pieleen. Kuluttajakeskuksen verkkosivuihin kannattaa tutustua myös jo matkaa suunnitellessa. Sivuilta saa paljon hyviä vinkkejä matkustajien oikeuksista – esimerkiksi mitä kaikkea olisi syytä ottaa huomioon varatessaan matkaa internetistä. Myös yksityiskohtaisia neuvoja reklamointiin sekä valituskaavakkeita erilaisiin tilanteisiin löytyy.

Valmismatkalaisen oikeudet

Valmismatkalaisella on tavallisten lentomatkustajan oikeuksien ja yleisten sopimusoikeuksiin perustuvien oikeuksien lisäksi vielä lisäsuojaa. Suomalaiselta matkanjärjestäjältä ostetulla matkalla matkustajan oikeudet määräytyvät valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaan. Mikäli matka on hankittu toisesta EU-maasta, matkustajalla on kyseisen maan kansallisen lainsäädännön tuomat oikeudet. Oikeudet ovat vähintään valmismatkoja koskevan EU-direktiivin mukaiset. Direktiivi koskee matkapaketteja, pakettilomia ja pakettikiertomatkoja.

Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilla kerrotaan myös valmismatkoihin liittyvistä oikeuksista.

Matkalle kannattaa valmistautua huolella. Näin säästyy monelta harmilta. Kuva: EurooppatiedotusMatkalle kannattaa valmistautua huolella. Näin säästyy monelta harmilta. Kuva: Eurooppatiedotus

Perehdy ennen matkaa palveluehtoihin

Palveluiden ehtoihin on syytä paneutua jo ennen matkaa. Esimerkiksi auton vuokraaminen matkalla voi joskus johtaa yllättäviin lisäkuluihin: auton vuokranneelle voidaan esimerkiksi antaa lasku autossa jo ennestään olleesta naarmusta tai lommosta. Kuluttajakeskus opastaa, mitä kaikkea tulisi huomioida ennen auton vuokraamista, ja mitä tehdään sitten, jos kaikki ei sujukaan vuokraamon kanssa kuten oli sovittu.

Useat lentomatkailijat ovat joutuneet kokemaan lennon viivästymisestä aiheutunutta harmia.

          Lentoyhtiöltä voi vaatia korvausta tosiasiallisista kuluista, jotka johtuvat lennon viivästymisestä. Esimerkiksi lennon viivästymisestä johtuen käyttämättä jääneestä konserttilipusta voi hakea korvausta. Viivästyksistä haettavien korvausten yläraja on 4635 euroa, opastaa lakimies Ilona Eneberg Euroopan kuluttajakeskuksesta.

Lentoyhtiö ei yleensä korvaa myöhästyneestä lennosta aiheutuneita kuluja silloin kun myöhästymisen syynä ovat huonot sääolosuhteet, turvallisuusriskit tai lennonjohtajien lakko. Lentoyhtiön tulee kuitenkin osoittaa viivästyksen syy ja perustella oma toimintansa tilanteessa.

Lennon viivästyessä yli kaksi tuntia lentoyhtiö tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi virvokkeita ja aterian. Kun myöhästyminen kestää yli viisi tuntia, asiakas saa valita haluaako lipun hinnan takaisin vai toteuttaa matkan.

 

Lisätietoa:

Matkustusilmoituksen tekeminen ulkoministeriön verkkosivuilla.

Ulkoministeriön mobiilipalvelut matkustajille

Ulkoministeriön sivusto matkustajille

KELA: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Euroopan Kuluttajakeskus