Uutinen 2.5.2012

Tavoitteena toimivat digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta keskustelivat Otaniemessä pääministeri Jyrki Katainen, johtaja Esko Aho, Eurooppa-ministeri Alexander Stubb ja työministeri Lauri Ihalainen. Kuva: Eurooppatiedotus

 

Eurooppa on kymmenen vuotta USA:ta jäljessä digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Jotain pitäisi siis tehdä niin Suomessa kuin etenkin EU:ssa. Eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinamme ovat vanhanaikaiset ja pölyttyneet. Näin totesi Eurooppa-ministeri Alexander Stubb avatessaan keskustelutilaisuuden Euroopan tulevaisuudesta ja digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta Espoon Dipolissa torstaina.

Ongelmana 27 erilaista käytäntöä

Seminaarissa puhuneen pääministeri Jyrki Kataisen mukaan toimivat digitaaliset sisämarkkinat ovat koko Euroopan unionin keskeisintä ydinaluetta: kilpailulle avoimia sisämarkkinoita. Valitettavasti protektionismia kuitenkin löytyy vielä paljon. Digitaalisen alan yrittäjät joutuvat yhä hankkimaan lupia ja selvittelemään lainopillisia käytäntöjä joka EU-maassa erikseen.

Omien markkinoiden suojaaminen muilta ei ole oikea tie, vaan markkinoiden olisi oltava avoimia myös digitaaliasioissa. Suomalaisten pitää olla parhaiden joukossa, eivätkä pelkästään suomalaiset markkinat enää riitä. Suomi on digitaalimarkkinoiden etujoukkoa, muistutti pääministeri Katainen.

Työministeri Lauri Ihalainen, joka vastaa myös kilpailupolitiikkaan liittyvistä asioista, toivoi Suomen esimerkillään arkipäiväistävän digitaalisia sisämarkkinoita Euroopan tasolla. Kyse kun ei ole vain juhlapuheista, vaan konkreettisista muutoksista ja apukeinoista arkipäivän asioihin, joissa myös julkisella sektorilla on oma, tärkeä roolinsa.

Wayne Gretzkyn taktiikalla eteenpäin

Paneelikeskustelussa Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Esko Ahon mielestä Suomen ja koko Euroopan pitäisi edetä digitaalisissa tavoitteissaan kuuluisan jääkiekkoilijan Wayne Gretzkyn taktiikalla – on ennakoitava minne kiekko menee. Esimerkiksi koulutusalalla on valtavasti mahdollisuuksia kehittää digitaalista oppimista aivan uudelle tasolle vaikkapa matematiikan opetuksessa.

Alalla muhii suuri mullistus, joka ei ulotu vain esimerkiksi peliteollisuuteen, vaan muun muassa liikenne-, logistiikka-, terveydenhuoltopalveluihin. Ahon mukaan tämä suuri ja nopeasti etenevä muutos haastaa myös EU:n omia toimintatapoja. Aika voi ajaa EU:n ohi, mikäli ei olla valmiita reagoimaan nopeammin.

Myös tekijänoikeudet uudistuksessa

Myös tekijänoikeudet nousivat tilaisuudessa esiin. Suomi on uudistamassa niin sanottua hyvitysmaksujärjestelmäänsä. EU-alueella hyvitysmaksu on voimassa 20 maassa. Tekijänoikeuksiin liittyvä sääntely kokonaisuudessaan on EU-alueella vielä epäyhtenäistä. Sama koskee kuluttajansuojaa.

Sulakkeen lakiasiainjohtaja Markku Ignatiuksen mukaan tiukkakin kuluttajansuoja on yrityksen kannalta hyväksyttävä asia, mikäli käytäntö olisi samansuuntainen koko Euroopassa.

Tähtäimessä vuosi 2015

Euroopan komission tavoitteena on luoda digitaaliset sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Kesäkuussa komissiolta odotetaan esitystä siitä, miten asiaa edistetään erilaisia kaupan esteitä poistamalla.

Suomi tukee EU:n tavoitetta ja se on myös yksi hallituksen päähankkeista. Toimivat digitaaliset sisämarkkinat kasvattaisivat tutkimusarvioiden mukaan EU:n bruttokansantuotetta jopa 500 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä.

 

Pääministerin puhe Euroopan tulevaisuus -tilaisuudessa 26.4. 2012