Uutinen 9.5.2012

EU:n yhteinen rajaturvallisuus – monimutkainen kysymys

”Euroopan unioni ei ollut kovin hyvin valmistautunut Arabikevään 2011 tapahtumiin. Rajaturvallisuusvirasto Frontex pystyi lähes ainoana kuitenkin tekemään jotakin.” Tätä mieltä oli Frontexin pääjohtaja Ilkka Laitinen Euroopan parlamentin Pressikahveilla.

Kuva: Frontex

 ”Rajaturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat aina hiivatin monimutkaisia”, totesi Laitinen. Näin on myös yksittäisen rajavalvojan osalta, joka joutuu tekemään noin kymmenessä sekunnissa päätöksen jokaisen rajanylittäjän kohdalla. Tässä ajassa pitäisi esimerkiksi tunnistaa mahdollinen ihmiskaupan uhri.

Frontex tukee ja koordinoi

EU:ssa on selkeästi määritelty, että vastuu rajavalvonnasta kuuluu ensisijassa jäsenvaltioille. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että ongelmatilanteissa vastuuta halutaan siirtää Frontexille, jonka tehtäväksi on määritelty tukijan ja koordinaattorin rooli suhteessa jäsenmaihin.

Rajavalvonnan yhteiset operaatiot lento-kentillä ja maa-asemilla sekä erilaiset palautusoperaatiot ovat Frontexin työkenttää. Frontex tekee myös riskianalyysejä ja muuta tutkimusta sekä kouluttaa rajavalvontahenkilöstöä. EU:n rajaturvallisuusstrategiaan kuuluu niin rajanylityksen valvonta kuin rikollisuuden torjunta ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Kaikki Frontex-operaatiot, kuten tarvittaessa nopeasti rajavalvonnan lisäavuksi EU:n ulkorajoille koottavat operaatiot, tehdään isäntämaan johdolla. Frontex lähettää väkeä ja kalustoa avuksi. Näin tehtiin esimerkiksi Kanariansaarten operaatiossa.

Tällä hetkellä yksi Frontexin haastavimmista kohteista on Turkin ja Kreikan välisellä rajalla, jolla on paljon laitonta maahanmuuttoa.

Linnake nimeltä Eurooppa?

Frontexia on kritisoitu siitä, että se ei kaikissa operaatioissaan ole tehnyt riittävästi eroa kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten ja muun maahantulon välillä. Sen on sanottu olevan mukana rakentamassa muuria EU:n ulkorajoille.

Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine muistuttaa, että esimerkiksi niin sanotuissa Dublin-palautustapauksissa – joissa se maa, mihin turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu on vastuussa hakemuksen käsittelystä – tulisi paremmin huomioida ihmiskaupan mahdollisuus. Samoin ihmisoikeuksia tulisi etenkin tuoreen ihmisoikeustuomioistuinpäätöksen nojalla kunnioittaa myös kansainvälisillä merialueilla. Haastavat tilanteet maahanmuuttopolitiikassa eivät poista maiden velvoitteita ihmisoikeuksien noudattamisessa.

 Ilkka Laitisen mukaan Euroopan unionin tavoitteet ja arvot ihmisoikeuksien kunnioittaminen osalta velvoittavat myös Frontexia. Perusoikeudet ovat vahvasti esillä Frontexin työssä eurooppalaisen rajavalvontakulttuurin vahvistamisessa.

Ilkka Laitinen on johtanut EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexia sen perustamisesta, vuodesta 2005 lähtien. Frontex sijaitsee Puolan Varsovassa. Kuva: Frontex.Ilkka Laitinen on johtanut EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexia sen perustamisesta, vuodesta 2005 lähtien. Frontex sijaitsee Puolan Varsovassa. Kuva: Frontex.

       Jokaiseen yhteiseen operaatioon kuuluu etukäteen myös koulutuspaketti, johon sisältyy muun muassa eettinen säännöstö.

Frontexille on suunnitteilla myös perusoikeusvalvojan virka, mikäli EU:n lisäbudjetti menee läpi.

Porttien tukkiminen ei auta

Euroopan parlamentin jäsenen Liisa Jaakonsaaren mielestä EU-alueelle saapumisen portteja ei tulisi tukkia – ongelmat eivät niin poistu vaan siirtyvät muualle. Näin kävi kun laaja maahanmuutto siirtyi Kanariansaarilta Kreikkaan.

       Kun portteja tukitaan on rajan ylitys yhä vaarallisempaa, myös kansainvälistä suojelua tarvitseville, totesi Jaakonsaari.

Hänen mielestään EU:n tulisi pikaisesti saada Schengen-alueelle laillisesti ja laittomasti saapuneille rekisteröinti.

Tuomioistuimet linjaavat

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen Sanna Sutterin mukaan eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta tekee ongelmallista se, että sille ei ole vielä luotu kattavia, yhteisiä pelisääntöjä. Vasta vähimmäisvaatimuksia on voimassa, joten yksittäisille maille jää paljon harkintavaltaa. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luominen ei ole helppoa, sillä maahanmuuttoon liittyy paljon poliittisia intohimoja.

EU-ja ihmisoikeustuomioistuimet linjaavat siksi Sutterin mukaan maahanmuuttopolitiikkaa; poliittisilla päätöksillä sitä ei ole saatu aikaan. Esimerkiksi Kreikkaan ei saa tällä hetkellä palauttaa maahantulijoita, sillä asiasta on tuomioistuinpäätös. Sen sijaan Italiaan ja Maltalle palautuksia voidaan vielä tehdä.

Lisätietoa:

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex (englanniksi)

EU:n perusoikeusvirasto (englanniksi)

EU:n yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta Euroopan komission verkkosivuilla.