Uutinen 5.6.2012

Useimpien eurooppalaisten lomakohteiden uimavedet puhtaita

Eurooppalaista rantalomaa suunnittelevalle on mukava uutinen, että Euroopan unionin uimavedet ovat nykyisin hyvässä kunnossa. Peräti 92 prosenttia uimavesistä täyttää uimavesidirektiivissä säädetyt veden laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tämä selviää uusimmasta Euroopan ympäristöviraston ja Euroopan komission tekemästä vuosittaisesta uimavesiraportista. Raportin tulokset pohjaavat selvitykseen, joka tehtiin viime vuonna veden laadusta 22 000 eurooppalaisella uimapaikalla, järvien, merien ja jokien rannoilla.

Järvimaisema. Kuva: MEK-images.

Uimavesien laatu parantunut reilun parinkymmenen vuoden aikana

Noin 77 prosenttia eurooppalaisista uimarannoista täyttää jopa erinomaisen vedenlaadun vaatimukset. Esimerkiksi Kroatian, Kyproksen, Maltan ja Kreikan raporteista selviää, että yli 90 prosenttia niiden uimarannoista ovat veden laadultaan erinomaisia.

Urheilunystäviä ilahduttanee, että Lontoon olympialaisten uintikilpailujen kisapaikkana toimiva Serpentine-järvi täyttää myös uimavesidirektiivin vaatimukset.

Uimavesien laatu Euroopassa on kaiken kaikkiaan parantunut vuodesta 1990, jolloin 9,2 prosenttia uimapaikoista ei täyttänyt vähimmäisvaatimuksia. Nykyisin vastaava luku puolitoista prosenttia.

Suomen järvet puhtaita – meren rannoissa toivomisen varaa

Suomalaisia järviä on totuttu pitämään puhtaina – tämä mielikuva on oikea myös EU:n uimavesiraportin mukaan. Peräti 80,3 prosenttia suomalaisista sisämaan uimapaikoista täyttää tiukimmat turvallisuusvaatimukset. Koko EU:ssa vastaava luku on 70,4.

Sen sijaan merenrantojen osalta Suomen tulos ei ole yhtä hyvä. Kolme suomalaista meren rannalla sijaitsevaa uimapaikkaa on saanut heikon arvosanan. Erinomaisen veden laadun vaatimukset täyttää 70,6 prosenttia merenrannalla sijaitsevista uimapaikoista, koko EU-alueella vastaava luku on hieman yli 80 prosenttia.

Oman uimarantansa veden laadun voi selvittää Euroopan vesitietojärjestelmästä eli WISEstä. Eye on earth-sivustolla taas voivat paikalliset asukkaat raportoida oman rantansa tilasta.

Lisätietoa

Vesitietojärjestelmä WISE: target="_blank" href="http://water.europa.eu/">http://water.europa.eu

Eye on earth –sivusto: http://network.eyeonearth.org

Komission lehdistötiedote: target="_blank" href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/501&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=en">http://europa.eu

Euroopan ympäristöviraston uimavesisivusto: www.eea.europa.eu