Uutinen 18.6.2012

Meppi Sirpa Pietikäinen vaatii tiukempia pelisääntöjä kaivosteollisuudelle

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen vieraili viime viikolla Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla Joensuussa ottamassa kantaa muun muassa paljon keskustelua herättäneisiin Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmiin.

Sirpa Pietikäinen  vaati Joensuussa tiukempia sääntöjä kaivosteollisuudelle. Kuva: Eurooppatiedotus, Anna Romo

Mepit Sirpa Pietikäinen (Kok, EPP)  ja Satu Hassi (Vihr, Greens/EFA) ovat tehneet kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle Sotkamossa toimivan kaivosyhtiö Talvivaaran päästöistä, jotka ovat ylittäneet ympäristöluvat moninkertaisesti. Kysymyksen myötä komissio ottaa Talvivaaran ympäristöongelmat tutkittavakseen.

EU:lla ei ole suoraa kaivoslainsäädäntöä

Ympäristölainsäädännön periaatteena on ympäristön tilan ja ihmisten terveyden suojeleminen. Turvallisuussäädöksiä lukuun ottamatta EU:lla ei kuitenkaan ole suoraa lainsäädäntöä kaivostoiminnasta. Sirpa Pietikäinen toivoisikin kaivostoiminnalle tiukempia pelisääntöjä. Hänen mielestään avolouhokset olisi kiellettävä ja kaivosten jätevesi käsiteltävä jätevesilaitoksissa, kuten muillakin teollisuuden aloilla.

Talvivaara on hakemassa lupaa suurempiin päästöihin, vaikka edellisessä ympäristöluvassa sallitut päästöt ovat ylittyneet jopa satakertaisesti. Päästöt ovat aiheuttaneet vesistöjen pilaantumista ja ympäristöongelmista on haittaa alueen virkistyskäytölle sekä matkailuelinkeinolle.

Luonto voidaan menettää lopullisesti

Pietikäinen painottaa, että ympäristölainsäädäntöä tulee noudattaa jo kaivostoimintaa suunniteltaessa. ”Ei voida vedota myöhemmin tietämättömyyteen, jos ympäristöluvat eivät täytykään.”

Kaivosteollisuus luo työpaikkoja, mutta pitkällä aika välillä haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Esimerkiksi matkailuelinkeino kärsii ympäristöongelmista.

Pietikäisen mukaan Suomessa vallitseekin eräänlainen kehitysmaaongelma. Ympäristö tuhoutuu ja haitat jäävät paikallisten hoidettaviksi kun suurten kaivoshankkeiden pääoma virtaa muualle.

   – "Työpaikat kestävät vain hetken, mutta luonto on menetetty lopullisesti."

 

Katso myös:

Sirpa Pietikäisen ja Satu Hassin kirjallinen kysymys komissiolle (Sirpa Pietikäisen verkkosivuilla)