Uutinen 29.6.2012

Suomi tukee EU:n jäsenyysneuvottelujen avaamista Montenegron kanssa

Euroopan unionin yleisten asioiden neuvosto pääsi tänään yksimielisyyteen jäsenyysneuvottelujen avaamisesta Montenegron kanssa. Eurooppa-neuvostolta odotetaan päätöksen vahvistamista huippukokouksessaan 28.–29. kesäkuuta 2012 Brysselissä.

Montenegron suurlähettiläs Aleksandar Andrija Pejović (vas.) ja Euroopan unionin neuvoston ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava pääjohtaja Robert Cooper vuonna 2010. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Montenegron EU-pääneuvottelija Aleksandar Andrija Pejović kiitteli Montenegron pohjoismaisia kumppaneita vierailullaan Helsingissä viime viikolla.

– On hyvin hieno asia että Suomi tukee jäsenyysneuvotteluitamme. Emme ole naapureita, teillä ei ole merkittäviä sijoituksia Montenegrossa, emmekä ole myöskään merkittäviä kauppakumppaneita. Mutta me olemme ystäviä, ja siitä on pohjimmiltaan kyse EU:n laajentumis- ja yhdentymisprosesseissa, sanoi Pejović.

Jäsenyysneuvottelut kehityksen välineenä

Eurooppa-neuvosto myönsi Montenegrolle ehdokasmaan aseman vuonna 2010, kaksi vuotta hakemuksen jättämisen jälkeen. Varsinaisten jäsenyysneuvotteluiden alkamisen ehtona on ollut Euroopan komission samana vuonna määrittelemän toimintasuunnitelman noudattaminen.

Euroopan unionin laajentuminen Länsi-Balkanilla. Kuva: Eurooppatiedotus 1/2012.Montenegro on toinen Länsi-Balkanin maa joka aloittaa jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa. Kroatian neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2011 ja maan on määrä liittyä unionin jäseneksi heinäkuussa 2013. Kuva: Eurooppatiedotus 1/2012.

Montenegrolta vaadittavia uudistuksia ovat olleet muun muassa korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen, oikeusjärjestelmän tehostaminen, sekä kansalaisten perusoikeuksien turvaaminen.

Euroopan komission toukokuussa 2012 valmistunut raportti uudistusten toteuttamisesta antaa kokonaisuudessaan kiitosta Montenegrolle ja suosittelee jäsenneuvotteluiden avaamista maan kanssa.

Komission toimintasuunnitelma uudistusten käsikirjana

Aleksandar Andrija Pejović, joka on myös Montenegron ulkoministeriön integraatiosta vastaava valtiosihteeri ja suurlähettiläs, nimeää Montenegron suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi, ettei hallituksella ole tarpeeksi kapasiteettia valvoa laajojen lakiuudistusten toteutumista käytännössä. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että EU:n jäsenyys motivoi valtiota korvaamattomalla tavalla uudistushankkeessa.

-Olemme vasta nuori maa, itsenäistyimme vuonna 2006. Vuosikymmeniä olimme osa kommunistista Jugoslaviaa ja sen hajottua koko Länsi-Balkan oli sotien runtelema vuosien ajan. Olemme sataprosenttisesti sitoutuneita kehittymään ja yhdentyminen Euroopan unioniin on yhteinen tavoitteemme yli puoluepoliittisten rajojen.

Lue lisää:

Euroopan komission sivut laajentumisesta: http://ec.europa.eu/enlargement

Euroopan unionin neuvoston tiedote 26.6.2012 jäsenyysneuvotteluiden avaamisesta (englanniksi): http://ue.eu.int/