Uutinen 29.6.2012

Tanska EU:n puheenjohtajamaana

Tanska aloitti vuodenvaihteessa seitsemännen kautensa unionin puheenjohtajamaana. Haasteita riittää: euroalueen talouskriisi syvenee edelleen ja sen taltuttamiseksi tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä euromaiden ja muiden EU-maiden välillä. Tanskan tavoitteena on toimia linkkinä näiden kahden ryhmän välillä, ”siltana yli synkän virran”, kuten Tanskan EU-ministeri Nicolai Wammen Brysselissä pitämässään lehdistötilaisuudessa totesi.

Puheenjohtajamaan päätehtävänä on toimia ministerineuvostojen ja niiden työryhmien puheenjohtajana lukuun ottamatta ulkoasianneuvostoa, jota vetää EU:n ulkoministeri. Puheenjohtajamaa sovittelee erimielisten jäsenvaltioiden kantoja.

Vaikka puheenjohtajuus ei sinänsä tuo maalle ylimääräisiä etuja tai valtaa, sillä on hyvä mahdollisuus saada tärkeiksi katsomiaan aiheita agendalle. Tanskan tavoitteena on lisätä Euroopan vastuullisuutta, dynaamisuutta, vihreyttä ja turvallisuutta.

Sisämarkkinoiden kehittämisestä potkua talouteen

EU-maiden talouden kiristäminen on luonnollisesti Tanskan asialistan kärjessä. Maat on saatava sitoutumaan vastuullisempaan taloudenpitoon ja ottamaan käyttöön jo aiemmin sovittuja toimenpiteitä. Ensisijaisena tavoitteena on saada joulukuun huippukokouksessa tehdylle taloussopimukselle jäsenmaiden vahvistus.

Tanskan pääministeri Helle Thorning-SchmidtTanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt. Kuva: norden.org

Pelkkä talouskuri ei kuitenkaan riitä. Talouskriisin selättämiseksi Euroopan on parannettava myös kilpailukykyään: maiden on kyettävä luomaan talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt näkee ratkaisuna Euroopan sisämarkkinoiden kehittämisen. Tanska pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan edistämään esimerkiksi Euroopan patenttijärjestelmän uudistusta ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystyötä.

– Tavoitteenamme on tehdä verkko-ostosten tekemisestä helpompaa ja turvallisempaa, toteaa Thorning-Schmidt.

Kohti vihreämpää Eurooppaa

Tanskan ympäristöministeri Ida Auken ja ilmasto-, energia- ja rakennusministeri Martin Lidegaard painottivat omassa lehdistötilaisuudessaan vihreiden arvojen merkitystä. Energiatehokkuuden parantaminen ja vihreän teknologian kehittäminen ovat avainasemassa ratkaistaessa ilmastokriisiä, mutta niistä voi löytyä avain myös talouskriisin lannistamiseen.

– Jokainen tuontiöljyyn käytetty euro on pois Euroopan taloudesta, ministeri Lidegaard muistuttaa.

Turvallisuuteen on panostettava

Maahanmuutto ja integraatio ovat viime vuosina nousseet Tanskan sisäpolitiikan keskiöön. Tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ajava Dansk Folkeparti on onnistunut kiristämään hallitukselta tiukennuksia muun muassa maan tullivalvontaan. Huoli Euroopan turvallisuudesta näkyy myös puheenjohtajuuskauden agendalistalla.

Tanskan tärkeimpänä turvallisuuspoliittisena tavoitteena on Euroopan poliisi-, raja- ja tulliyhteistyön kehittäminen niin kutsutun Tukholman ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena on muun muassa yhtenäistää turvapaikkapolitiikan käytäntöjä, kuten hakemusten käsittelyä ja turvapaikan myöntämisen kriteerejä.

– Globalisaatio, maahanmuutto ja kansainvälinen rikollisuus asettavat haasteita EU:n rajavalvonnalle ja turvallisuuspolitiikalle, varoittaa ministeri Wammen.

Lisätietoa

Tanskan EU-puheenjohtajuussivusto ja pj-kauden kalenteri (englanniksi)

UM: Tanska EU-puheenjohtajuuskauden kynnyksellä

Seuraa Tanskan pj-kautta Twitterissä: @eu2012dk